Tháng Kính Thánh Giuse


Ngày 16 - Thánh Cả Giuse gương mẫu đức vâng lời

Thánh Augutinô gọi đức vâng lời là đức rất trọng. Kinh thánh có lời: "Vâng lời trọng hơn của lễ".

Thánh Cả Giuse vâng lời suốt đời: vâng lời thiên thần để nhận Ðức Mẹ làm bạn đời, vâng lời nhà cầm quyền về thành Belem khai sổ nhân đinh, vâng lời luật đạo để "cắt bì" cho Chúa Giêsu, vâng lời mỗi năm 3 lần đi lễ thành Giêrusalem.

Không những Người  vâng lời, vâng theo luật mà còn vâng cách mau lẹ không chần chờ.

Ta có vâng giữ luật như Thánh Cả Giuse không, có vâng lời Hội thánh không? Vâng giữ luật đời, vâng lời bề trên không?

Nguyện xin Thánh Cả Giuse giúp chúng con biết coi trọng đức vâng phục như Người.

Truyện thánh - Cả tỉnh khỏi bệnh dịch tả

Năm 1638, thành Avignon, nước Pháp, phải dịch tả chết nhiều lắm, chẳng có phương dược nào chữa được. Trong lúc túng cực, dân thành chạy đến kêu cầu Thánh Cả Giuse và khấn rằng: Nếu Ngài cứu thành cho khỏi dịch thì từ nay về sau hàng năm chúng con sẽ mừng lễ kính Ngài cách trọng thể.

Ôi! Thánh Giuse quyền thế và từ tâm dường nào! Chính ngày người ta khấn cầu thì thành Avignon và cả vùng lân cận đều khỏi dịch, chẳng còn ai chết vì chứng đó nữa.

Thành Avignon vừa thoát thì dịch tả lại lan sang thành Lyon. Nhưng thành này kịp theo gương thành kia mà kêu khấn Thánh Cả, nên cũng được thoát nạn.