Tháng Kính Thánh Giuse


Ngày 14 - Thánh Cả Giuse gương đức hiền lành

Theo sách Tân Ước, Thánh Cả Giuse không hề có lời trách móc Ðức Mẹ khi thấy Người có thai. Thánh Cả Giuse không kêu ca khi Chúa Giêsu phải sinh trong máng cỏ, không phàn nàn khi phải trốn đi trong đêm tối, không nói gì khi phải trở lại Nagiaret cũng ban đêm, không lên tiếng khi gặp Chúa Giêsu trong đền thờ. Những điều đó chứng tỏ Người rất hiền lành, và chắc chắn Người kính trọng Chúa Giêsu , Ðức Mẹ và cư xử rất hiền lành khiêm tốn với 2 Đấng.

Những ai sống trong bậc gia đình, cần suy ngắm và noi gương Thánh Cả Giuse để biết cách cư xử tử tế với bạn và con cháu mình. Không nên cậy mình mà khinh thường người khác.

Lạy Thánh Cả Giuse là gương mẫu đức hiền lành, xin giúp chúng con nên hiền lành khiêm tốn như Người trong gia đình, lối xóm chúng con.

Truyện thánh - Thiếu nữ bị điên

Năm 1864, ở thành Rôma, có một thiếu nữ con nhà giầu sang tự nhiên bị bệnh điên. Không bao lâu, bệnh ấy phát nặng lắm, không mấy khi cô ta tỉnh táo, luôn bị lên cơn, không ăn không ngủ được. Đêm ngày chỉ nói dông dài, la lối, chạy khắp nơi.

Thiếu nữ bị bệnh gần một tháng mà đã trở nên gầy gò yếu đuối, ai thấy cũng thương tâm. Các thày thuốc nổi tiếng xa gần đã đến coi mạch, bốc thuốc mạnh, nhưng thuốc nào cô uống cũng không bớt, bệnh lại còn tăng thêm.

Cha mẹ cô ta thấy vậy thì không còn biết chạy chữa sao nữa, liền nhờ mọi người bà con, người quen biết, hợp ý với mình cầu xin van nài Thánh Cả Giuse chữa con mình.

Mọi người hợp ý cầu xin đã hơn 3 tháng, mà bệnh không giảm bớt chút nào, nhưng lạ thay, đến chính ngày lễ kính Thánh Cả Giuse thì cô ta tự nhiên khỏi bệnh, trở lại tỉnh táo, như chưa hề bị bệnh bao giờ. Ai thấy thế cũng tin rằng chính Thánh Cả Giuse đã chữa bệnh cho cô ta, nên người ta được thêm lòng tin cậy Thánh nhân hơn nữa.