Tháng Kính Thánh Giuse


Ngày 13 - Thánh Cả Giuse yêu mến Chúa Giêsu

Nhiều vị thánh tin rằng: Đức Chúa Trời  đã thông tình yêu của Người cho Thánh Cả Giuse , để Người yêu mến Chúa Giêsu cách chí tình. Điều này rất phải lẽ, vì không người con nào đáng yêu hơn Chúa Giêsu. Người đáng kính mến về phần xác, và càng đáng mến về phần linh hồn thanh sạch, tốt lành của Con Thiên Chúa và chính là Thiên Chúa .

Thánh Cả Giuse đã tận tình hết sức khi còn sống, chứng tỏ lòng mến Chúa Giêsu khi được chung sống với Người và Ðức Mẹ Thiên Chúa.

Vậy ta phải noi gương Thánh Cả Giuse mà kính mến Chúa Giêsu hết lòng, hết sức, hết trí khôn, hết linh hồn, nghĩa là coi tình yêu Chúa là tất cả, là vượt trên mọi sự đời này.

Lòng kính mến Chúa được tỏ ra qua sự vâng theo thánh ý Chúa : Ai mến Ta thì vâng giữ lời ta, giữ giới răn Ta...chịu khó vác thập giá mình hàng ngày mà theo chân Chúa lên núi Canvario, để được sống lại, cùng hưởng vinh quang với Người muôn đời.

Lạy Thánh Cả Giuse xin cầu cho chúng con được ơn mến Chúa Giêsu như Người xưa.

Truyện thánh - Bà Cêcilia được cứu về nhà bằng an

            Nữ Tu Xêcilia quê ở Milan có lòng kính mến Thánh cả Giuse cách riêng. Chị quen ăn chay hằng tuần vào ngày thứ tư để tỏ lòng tôn kính ngài, và chị đã từng được ngài ban nhiều ơn lạ.

            Có 1 lần, chị Xecilia cùng với 2 chị nữa hành hương sang đảo Sicile viếng nhà thờ Đức Mẹ. Viếng xong, các chị lên đò về lại đất liền thì gặp 1 tay lái đò ác ôn, đang đêm đã bỏ các chị trên 1 bãi biển lạ. Đêm tối, lại xa làng mạc, các chị chỉ còn nước  khóc lóc, sợ hãi. Giữa lúc ấy, các chị bỗng thấy 1 ông già rất đẹp lão đi ngang qua chào hỏi và muốn biết tại sao giờ này các chị còn ở đây khóc lóc như thế. Các chị sụt sùi kể lại cảnh ngộ của mình. Nghe xong, ông lão trấn an:

            - Các chị hãy yên tâm, đừng khóc lóc nữa. Ta biết rõ chỗ các chị ở, ta sẽ đưa các chị về đến nhà bình an. Chắc các chị cũng chẳng có ai giúp, vậy ta có chú bé trai này sẽ mang giúp đồ  cho các chị.

            Và đúng như lời đã hứa, ông lão đã đưa các chị trở về dòng bình an vô sự. Vừa bước vào đến cửa, các chị không còn trông thấy ông lão và chú bé đâu nữa. Chị Xêcilia lấy làm ân hận vì chưa kịp bày tỏ lòng tri ân. Nhưng mấy hôm sau, chị được Chúa soi sáng cho biết 2 nhân vật tốt bụng đó là Thánh cả Giuse và Thiên thần bản mạnh của chị. Từ đó, chị Xêcilia cũng thêm lòng sốt sắng tôn kính Thánh cả Giuse và cả nhà dòng của chị cũng đem lòng kính mến ngài cách đặc biệt.