Tháng Kính Thánh Giuse


Ngày 11 - Thánh Cả Giuse làm thợ mộc trong nhà Nagiaret

Sau khi vua Herode qua đời, thiên thần báo tin cho Thánh Cả Giuse ban đêm rằng: Hãy đưa 2 mẹ con về quê nhà, vì kẻ tìm giết Chúa Giêsu đã chết rồi.

Thánh Cả Giuse đã vâng lời thiên thần mà đem Chúa Giêsu và Ðức Mẹ về thành Nagiaret. Ở đó, Người lại tiếp tục nghề thợ mộc vất vả tầm thường, nhưng giúp người sống âm thầm kết hợp cùng Chúa.

Người đời coi khinh thường, nhưng trước mặt Chúa, việc ấy có công trọng, vì Người làm việc tầm thường vất vả với đầy lòng mến Chúa yêu người.

Ta phải noi gương Thánh Cả Giuse mà làm việc bổn phận mình hàng ngày trong đức tin, đức cậy và đức mến để được công phúc đời sau.

Từ buổi sáng, ta đã có ý dâng các việc làm, các sự khó ta chịu cho Chúa thì các việc ta làm trong ngày mới có giá trị cứu rỗi, vì nếu ta không làm việc với ý tốt lành, không dâng cho Chúa, thì việc ta làm không có công thưởng đời sau.

Ta cũng noi gương Thánh Cả Giuse đừng ham đi lông bông nhà này nhà khác, nói dông dài, để tránh tội lỗi mất lòng Chúa.

Truyện thánh - Thanh nữ 17 tuổi tàn tật

Trong nước Pháp có một thiếu nữ 17 tuổi bị bệnh bất toại, không đứng lên, không đi lại được bước nào. Cô  vẫn có lòng trông cậy kính mến Thánh cả Giuse, cô luôn van xin Thánh cả chữa cho mình khỏi què.

Đến năm 1867, trong tháng kính Thánh Giuse, cô càng trông cậy vững vàng hơn mọi khi, và xin các nhà dòng nhà trường gần đấy hợp ý với mình, xin Thánh cả trong một tuần chín ngày. Ngày lễ Thánh cả 19 tháng 3, cô nhờ người khiêng cô tới nhà thờ để cô dâng lễ, rước lễ kính Thánh cả. Cô tin thật: hôm ấy Thánh Cả sẽ thương chữa bệnh cô. Sau khi dự lễ, rước lễ và cám ơn Chúa, cô lấy lòng sốt sáng kêu van trước bàn thờ Thánh Cả một lúc lâu, nhưng bệnh cô vẫn còn như trước, không thay đổi chút nào, nên người ta lại khiêng cô về nhà. Quãng giữa trưa, tự nhiên cô thấy mình ước ao  muốn khỏi bệnh hăng nồng hơn mọi khi, cô liền kêu van thầm trong lòng, xong cô sốt sáng đọc ngắm 7 sự đau đớn và vui mừng ông Thánh Giuse. Cô vừa ngắm xong, ông Thánh Giuse làm phép lạ chữa cô ngay.

Cô đứng lên đi lại trong nhà. Cha mẹ anh em thấy vậy, mừng quá, liền sấp mình tạ ơn ngợi khen  Ông Thánh Giuse.

Từ ngày ấy về sau, người thiếu nữ khỏe mạnh đi lại làm mọi việc, chẳng còn dấu bệnh bất toại nữa.