Tháng Kính Thánh Giuse


Ngày 10 - Thánh Cả Giuse
đem Chúa Giêsu trốn qua nước Aicập

Thánh Luca kể (2,13-) Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: "Dậy, đem con trẻ  và mẹ Người trốn sang Aicập, và ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hêrôđê sắp tìm giết con trẻ!". Ông Giuse chỗi dậy đưa con trẻ và mẹ Người trốn ngay trong đêm sang Ai cập. Ông ở đó cho đến khi vua Herôđê băng hà."

Ai kể được cho hết Thánh Cả Giuse và Ðức Mẹ  khi trốn qua nước Ai cập phải thiếu thốn khổ sở chừng nào? Đàng xá xa xôi hiểm trở khó đi, không có lương thực ăn đàng, Thánh Cả phải đi ăn xin mà nuôi hai Đấng. Đêm đến phải tạm ngủ trong hang hay ngồi dưới gốc cây, gió rét lạnh lẽo. Ðức Mẹ mới sinh con, còn đang yếu đuối...

Ba đấng thánh phải chịu thương khó như vậy, vì Chúa Giêsu xuống thế làm người đã muốn dùng thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ.

Vậy ta phải vui lòng vác thánh giá Chúa định cho ta mang mà theo chân Chúa, để nhờ đó ta được ơn cứu rỗi. Thánh Phanxicô de Sale nói:" Thánh giá quí hơn vàng bạc muôn phần".

Nguyện xin Thánh Cả Giuse giúp con vui lòng vác thánh giá như Người xưa, để sau này được cùng Người hưởng phúc vinh quang.

Truyện thánh -
Chết 5 con, vợ chồng được sinh con khác tốt tơn

Trong xứ kia về nước Pháp, có hai vợ chồng vừa giầu vừa ngoan đạo. Nhưng vợ chồng phải sự khó lớn, vì vợ mang thai con nào, con ấy liền bị chết trong bụng mẹ, không kịp lãnh phép Rửa tội. Các y sĩ nói rằng: tại bà ta có tật trong dạ, nên không bao giờ sinh được nữa.

Vợ chồng thấy vậy thì tin lời các thày thuốc, nhưng vẫn nài xin Chúa: nếu con mình không sống được, thì ít là cho nó được rửa tội trước khi chết để nó được rỗi linh hồn. Nhưng dù vợ chồng xin, thì cũng chẳng được, vì cả 5 lần thụ thai, con trẻ đều chết trong bụng mẹ, chẳng đứa nào được chịu phép Rửa tội.

Vợ chồng buồn bã quá, hầu như ngã lòng. May có một người chị em đã vào nhà dòng từ ngày còn nhỏ, nghe vợ chồng gặp tai nạn như vậy, liền viết thư bảo vợ chồng trông cậy cầu xin Thánh Cả Giuse , chắc Người sẽ  cho được như ý.

Vợ chồng cùng kế chẳng biết làm sao, thì nghe lời nữ tu, hợp lòng cầu xin Thánh Cả Giuse .

Chẳng bao lâu, người vợ sinh được đứa con tốt lành, khỏe mạnh, đặt tên cho nó là Giuse, để mọi người biết, đứa bé ấy là ơn Thánh Cả Giuse , nó đã sinh ngày 6 tháng Thánh Cả Giuse .

Từ bấy giờ, vợ chồng ấy cùng các giáo dân trong miền được thêm lòng trông cậy kính mến Thánh Cả Giuse hơn nữa.