Tháng Kính Thánh Giuse


Ngày 09 - Thánh Cả Giuse dâng Chúa Giêsu trong đền thờ

Theo luật Moise dạy: nhà nào sinh con trai đầu lòng, phải đem dâng cho Chúa Yavê trong đền thờ. Thánh Luca viết (2:22-) "Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng phải được hiến dâng cho Yavê  Thiên Chúa", và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Và này đây, tại Giêrusalem, có một người tên là Simêon. Ông là người công chính và sùng đạo, ông đang chờ niềm an ủi của Ítraen,và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không chết trước khi được thấy Đấng Kitô của Đức Chúa. Được Thần Khí dun dủi, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giêsu đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người, ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng: Lạy Chúa, giờ đây xin để tôi tớ này được ra đi bình an theo lời Ngài đã hứa, Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ítraen Dân Ngài".

Khi ta dự lễ misa Giáo hội dâng, ta cũng dâng Chúa Giêsu lên Đức Chúa Cha như xưa Ðức Mẹ và Thánh Cả Giuse dâng Chúa Con trong đền thờ. Lễ misa là của cực trọng Chúa ban cho Giáo hội . Một vị thánh dạy:" Ai sạch tội trọng mà dự một thánh lễ misa sốt sáng thì được nhiều công phúc hơn kẻ đi tu trên rừng vắng hãm mình ăn chay cầu nguyện cả đời, hơn kẻ đi hành hương tận đất thánh, viếng những nơi Chúa sống xưa, cùng hơn cả đấng chết vì đạo nữa". Thánh Gioan Vianey nói thêm:"Vì thánh lễ misa là việc của Chúa, ăn chay hãm mình là việc của loài người ta".

Nguyện xin Thánh Cả Giuse cầu cho con được lòng quí mến thánh lễ misa, và tham dự sốt sáng mỗi khi có thể, để thờ phượng, tạ ơn Chúa và xin Người tha thứ lỗi lầm.

Truyện thánh - Người rối đạo 17 năm được ơn chết lành

            Câu chuyện do một cha xứ ở Pháp kể:

            Từ 17 năm rồi, có 1 người lạc đạo đến cư ngụ trong giáo xứ của tôi, và cũng suốt 17 năm ròng rã ấy, tôi đã năng lui tới khuyên nhủ anh mau bỏ đàng tội lỗi, lầm lạc, để trở về, nhưng chẳng có mảy may hiệu quả.

            Năm thứ 18, vào dịp tháng 7, anh ấy lâm trọng bệnh. Hay tin, tôi liền đến thăm anh, dùng đủ lời lẽ hợp tình thuận lý. Anh hiểu cả, nhưng vẫn cứng lòng và không hề tỏ dấu ăn năn. Sau cùng, vì đã gần tới giờ lễ, nên tôi chào từ giã anh:

            - Tôi đi dâng lễ bây giờ đây và tôi sẽ đặc biệt nhớ đến anh trong thánh lễ này. Phần anh,  cũng xin anh hãy hiệp ý cầu xin Chúa soi sáng mở lòng cho anh thấy rõ hơn đâu là nẻo chính đường ngay.

            Tôi còn xin anh chị em họ hàng đến thăm anh cùng hợp ý cầu nguyện với tôi. Họ cũng là tín hữu Công giáo . . . Trước khi mặc áo lễ, tôi ra quì trước bàn thờ thánh Giuse 1 lúc, cầu xin ngài bầu cử cho kẻ lầm lạc ấy trở về với Hội thánh. Tôi thắp lên 1 cây nến trước tượng Thánh cả và thầm khấn rằng:" Nếu được thánh Giuse khấng nhậm lời soi lòng cho người lạc đạo trở về, tôi sẽ công bố ơn lành ấy trên báo cho sáng danh Thánh cả và cho giáo dân biết, để thêm lòng trông cậy kính mến ngài hơn". Lễ vừa xong, tôi trở lại thăm anh ta, và lần này, kỳ lạ thay, anh đã thay đổi rõ ràng. Tôi vừa lên tiếng chào hỏi, anh đã ngỏ lời với tôi xin từ bỏ con đường lầm lạc và tỏ ra những dấu ăn năn rõ rệt khác thường. Rồi anh vui mừng và sốt sáng lãnh nhận các Bí tích. Quá nửa ngày sau đó, anh qua đời bình an.

            Tôi rất xác tín về ơn lành này của Thánh cả Giuse,qua thánh lễ misa kính Người,  đó là đưa người lầm lạc trở về với Hội Thánh và giúp họ bình an đi vào cõi sống vĩnh cửu.