Tháng Kính Thánh Giuse


Ngày 07 - Thánh Cả Giuse vui mừng
khi ba đạo sĩ tới hang Belem

Khi Chúa Giêsu mới sinh ở Belem, có 3 đạo sĩ từ bên phương Đông đến kính bái Người.

Ba đạo sĩ này khi còn ở nước mình, thấy ngôi sao sáng hiện ra trên trời chỉ về một vị vua mới sinh. Ba vị  rủ nhau đi tìm vị vua đó.  Khi tới Belem, bước vào hang đá khó hèn, thấy một con trẻ  với cha mẹ nghèo khó. Ba vị không mất niềm tin, nhưng quì lạy vua nhỏ, rồi dâng lễ vật là vàng, nhũ hương, và mộc dược.

Thánh Cả Giuse thấy ba đạo sĩ đến, và được ơn nhận ra Chúa Trời đất, thì Người vui mừng biết là chừng nào. Người tạ ơn Chúa đã thương gọi mọi thứ người trong các nước nhận biết Chúa Giêsu giáng trần.

Trong tinh thần truyền đạo cho "nước Cha trị đến", ta hãy cầu xin cho nhiều người được ơn nhận biết thờ phượng Chúa thật để được ơn cứu rỗi muôn đời.

Truyện thánh -
Bị cám dỗ lỗi đức trong sạch, sao không cầu Thánh Giuse

Trong Sử ký Dòng Đức Mẹ Carmelô, có kể chuyện thầy dòng kia nhân đức lắm. Thầy hay bị cám dỗ về đức khiết tịnh. Khi thầy bị cám dỗ phạm tội xác thịt, thầy chống trả rất mạnh và cầu nguyện tha thiết, nhưng ma quỉ không chịu thua, cứ bày những hình ảnh xấu xa suốt đêm dài. Thầy chiến đấu tới gần sáng mới hết bị cám dỗ. Thầy liền tạ ơn Chúa đã thương mình.

Hôm sau, thầy cùng Bề trên dòng có việc đi sang tỉnh khác. Khi đi đường, 2 vị gặp một cụ già râu tóc trắng đẹp, cụ già hỏi chuyện thầy dòng:

- Sao đêm hôm qua, thầy bị cám dỗ phạm tội điều răn thứ sáu mà thầy không cầu cùng thánh Cả Giuse.

Thầy dòng ngạc nhiên không hiểu sao cụ già biết chuyện kín của mình, đang tính hỏi vài lời, nhưng bỗng cụ già biến mất.

Thầy dòng liền hiểu ngay chính Thánh Cả Giuse đã đến dạy cho thầy bài học tốt. Về sau, thầy luôn cầu cùng Thánh Cả mỗi khi bị cám dỗ, và thầy đã thắng cách dễ dàng.