Tháng Kính Thánh Giuse


Ngày 05 - Thánh Cả Giuse và Ðức Mẹ kính trọng,
yêu mến nhau

Đức Chúa Trời  đã định cho Ðức Mẹ thụ thai và sinh Chúa Giêsu làm người chuộc tội trần gian, nên truyền cho Ðức Mẹ kết bạn cho được giữ tiếng tốt mình trước mặt người ta. Chính Thánh Cả Giuse đã được chọn làm bạn đời của Ðức Mẹ .

Thánh Cả Giuse khi biết mình được hân hạnh cộng tác vào chương trình cứu rỗi trước là dân Israel, sau là nhân loại thì Người sung sướng và hết lòng kính mến Ðức Mẹ. Người trọng kính mến yêu Ðức Mẹ vì biết Ðức Mẹ là Mẹ Đức Chúa Trời, Người giúp đỡ Ðức Mẹ mọi việc không những như người chồng, mà còn như tôi tớ, không dám chểnh mảng điều gì cho đến khi Người qua đời.

Ta phải noi gương Thánh Cả Giuse mà kính mến Ðức Mẹ hết lòng hết sức, vì là Mẹ Thiên Chúa cùng là Mẹ nhân lành yêu thương ta rất mực. Kẻ trông cậy kính mến Ðức Mẹ là kẻ có dấu chắc sẽ được ơn cứu rỗi đời sau.

Chúng con xin Thánh Cả Giuse cầu cho chúng con biết noi gương Người mà kính mến Ðức Mẹ và phục vụ Hội thánh Chúa Giêsu để sau này chúng con được cùng Thánh Cả hưởng phúc đời đời trên nơi vĩnh phúc.

Truyện thánh - Cứu bà kia khỏi tội phạm thánh, ngại xưng tội

Trong sách Tháng Thánh Giuse do linh mục Barri chép, có kể chuyện sau:

Một bà đạo đức kia đã khấn giữ mình đồng trinh trọn đời, không lập gia đình. Bà đã giữ được nhiều năm. Chẳng may bà ấy bị ma quỉ cám dỗ mạnh lắm, nên đã thua và phạm tội. Bà ấy đi xưng tội ngay, nhưng khi xưng tội thì ngại ngùng xấu hổ, chẳng dám xưng tội ra.

Xưng tội xong, bà ấy áy náy mất bình an trong lòng, từ đó đâm buồn bã, sầu khổ.

Ít lâu sau, bà ấy lại đi xưng tội, và quyết tâm xưng tội cách thành thật cùng cha giải tội. Nhưng lần này bà lại xấu hổ mà giấu tội. Bà đã làm hư Bí tích Giải tội cùng Bí tích Mình Thánh đôi ba lần.

Sau cùng, vì bối rối lo âu quá sức, bà ấy chạy đến cùng Thánh Cả Giuse, cầu nguyện, kêu van Người ban sức mạnh cho mình thắng chước cám dỗ ma quỉ, cùng tính xấu hổ của mình. Bà ấy lấy lòng sốt sắng làm tuần chín ngày kính Thánh Cả Giuse. Đến ngày cuối cùng, bà ấy thấy tâm hồn thay đổi, có sức mạnh để đi xưng tội mà chẳng còn sợ xấu hổ như trước, nên đã ăn năn tội cách chân thành và xưng tội cách dễ dàng không giấu giếm. Xưng tội xong bà được bình an, vui vẻ, sung sướng không còn lo âu như trước.

Bà ấy hết lòng tạ ơn Thánh Cả Giuse đã giúp mình. Từ ngày ấy cho tới chết, bà chẳng bỏ qua ngày nào mà chẳng làm việc lành kính Thánh Cả. Bà ấy đeo ảnh Thánh Cả trong mình ngày đêm.

Chính bà ấy đã kể chuyện này cho linh mục Barri và xin người chép vào sách để mọi người biết mà thêm lòng tin cậy kính mến Thánh Cả hơn.