Tháng Kính Thánh Giuse


Ngày 03 - Thánh Cả Giuse càng thêm tuổi càng khôn ngoan

Khi cậu Giuse còn trẻ, cậu đã có lòng kính mến Thiên Chúa Yavê hết lòng hết sức, vâng phục ngoan thảo với cha mẹ và thầy dậy, hiền hòa tử tế với bạn bè, lịch sự với người xóm làng.

Người càng thêm tuổi hơn bao nhiêu, càng thêm khôn ngoan, nhân đức hơn bấy nhiêu. Người sống thinh lặng, ham thích cầu nguyện, xa lánh chuyện đời, muốn giữ linh hồn thân xác trong trắng.

Dù làm nghề mộc vất vả, nhưng Người không bỏ giữ mọi điều luật dạy, cầu nguyện sáng tối và chăm chỉ đi nghe sách Thánh ở hội đường ngày Sabbat. Người vâng lời các bề trên để kết bạn cùng đức Nữ trinh Maria, chăm chỉ làm ăn nuôi dưỡng con Đức Chúa Trời.

Xin Thánh Cả Giuse giúp chúng con biết noi gương lành Người để lại mà hãm mình, xa lánh tội lỗi, ham thích cầu nguyện và làm việc lành phúc đức cho đời sau.

Truyện thánh - Thiếu nữ bệnh gần chết được cứu

Làng Montignac nước Pháp, có một thiếu nữ phải bệnh bao tử 2 năm rưỡi. Bệnh kì lạ, khi ăn uống thức nào xong liền ói ra ngay, dù là một hớp nước lã, cũng không giữ được. Cô gầy yếu đến nỗi, không ngồi lên, không đi lại được, đêm ngày chỉ nằm bằn bặt một chiều.

Cha mẹ cô mời nhiều thày thuốc nổi tiếng, họ cho cô uống nhiều thuốc lắm, nhưng bệnh cô không giảm, lại càng gia tăng. Cô Maria nằm chờ chết, vì cô quá yếu nhược.

Nhưng lúc gần chết, cô sực nhớ đến thánh Cả Giuse, là Đấng thương giúp kẻ yếu liệt và hòng chết, nên cô thiết tha cầu xin Người thương cứu cô. Cô khấn rằng: Lạy Thánh Giuse là Đấng hay thương kẻ bệnh nặng không thuốc chữa, nếu Người cho con được khỏi bệnh này, con xin khấn dâng một lễ kính Người nơi bàn thờ, chính ngày dâng lễ, con sẽ xưng tội, rước lễ tạ ơn Người.

Cô khấn xong, thấy trong mình bắt đầu chuyển bệnh, sau ba ngày, cô được khỏi hẳn, chẳng khác gì cô chưa bị bệnh bao giờ.

Để chứng minh cho mọi người biết quyền phép Thánh Cả Giuse, những người chức việc trong làng Mongtinhac đã kí giấy làm chứng ngày 10 tháng 11 năm 1870 rằng: "Cô Maria đã được khỏi bệnh nhờ sự bầu cử của Thánh Cả Giuse quyền thế".