Tháng Kính Thánh Giuse


Ngày 01 - Thánh Giuse là đấng nào?

Thánh Luca muốn khen Ðức Mẹ thì chỉ nói một điều: Đức Maria là mẹ sinh Chúa Giêsu .

Thánh Matthêu, khi nói đến Thánh Cả Giuse còn vắn tắt hơn: thánh Giuse là đấng công chính.

Các thánh dạy: công chính nghĩa là trọn lành, gồm mọi nhân đức. Thánh Cả Giuse hằng tránh mọi tội, tập các nhân đức theo gương Ðức Mẹ và Chúa Giêsu, nên thánh Matthêu gọi Người là "đấng công chính" thì phải lẽ lắm.

Thánh Phanxicô de Sale giám mục nói: "Thánh Giuse là đấng rất thánh, rất trọng, Người thua kém Ðức Mẹ ít nhiều, nhưng vượt hơn các thánh bội phần".

Phần ta, có sống xứng bậc ta chăng? Có dùng ơn Chúa ban để thờ phượng Chúa, mến Chúa yêu người, lo việc rỗi linh hồn mình?

Xin Thánh Cả Giuse giúp con noi gương Người mà sống công chính, trọn lành xứng bậc con.

Truyện thánh - Người nghèo, bình an hạnh, phúc, chết lành

Trong một tỉnh bên Pháp, phải dịch thương hàn chết nhiều người, nhất là người nghèo. Trong tỉnh này có một linh mục nhân đức, hay đi thăm kẻ đau yếu nặng.

Một hôm, linh mục vào trong căn nhà nhỏ, tồi tàn, thấy một ông già gần chết nằm trên ổ rơm. Nhà không còn đồ gì cả, vì ông đã bán hết để lấy tiền mua thuốc, chỉ còn cái rìu cái cưa treo ở tường là đồ thợ mộc của ông.

Linh mục khuyên ông chịu khổ vì Chúa để dọn mình ra khỏi nơi thế gian tội lỗi, mà vào nước thiên đàng vui vẻ vô cùng.

Nhưng ông già nói: ông không khổ, không buồn, vì từ nhỏ ông đã chọn thánh Giuse làm gương mẫu, làm người cầu bầu, nhờ ơn thánh cả, ông được vui lòng luôn, hạnh phúc trong cảnh nghèo khó, không buồn giận ai, chịu khó làm thợ mộc…

Từ hôm đó, ông già liệt còn sống thêm một tuần nữa, và được chết lành trong tay thánh Giuse là quan thầy những kẻ hấp hối.