THÁNH CẢ GIUSE 

KINH XIN ƠN CHỮA LÀNH

(Đã từng làm nhiều phép lạ trên thế giới)

 Lạy Chúa Giêsu, con ra trước nhan Chúa với thân phận khốn hèn của con. Con đau buồn vì lỗi mình. Con hối tiếc đã phạm tội. Xin Chúa dủ lòng tha thứ cho con. Nhân danh Đức Giêsu, con sẵn sàng tha thứ cho kẻ xúc phạm đến con. Con xin từ bỏ Satan, từ bỏ ma quỷ và các hành vi của nó. Con xin trao hiến mình cho Chúa. Ôi Chúa Giêsu, con mời Chúa hãy bước vào cuộc sống con. Ôi Chúa Giêsu, con xin tiếp nhận Ngài làm Đức Chúa của con, làm Thiên Chúa con, làm Đấng Cứu Độ con. Xin Ngài chữa lành con, biến đổi con, ban sức mạnh cho con luôn cả hồn xác, tâm thần.

Lạy Chúa Giêsu, xin Ngài hãy đến, hãy lấy Máu Thánh quý trọng của Ngài tắm gội thân con, hãy đổ tràn trên con Thánh Thần của Chúa. Ôi Chúa Giêsu, con yêu mến Ngài. Con chúc tụng Ngài. Ôi Chúa Giêsu, con tạ ơn Ngài. Ôi Chúa Giêsu, con xin theo Ngài hết mọi ngày trót cả đời con. Amen!

Lạy Mẹ MariaNữ Vương bình an, lạy toàn thể các Thánh trên trời, xin hộ giúp con. Amen!

  

LỜI BẠCH CỦA CHA

 PETER MARY ROOKEY, O.S.M

 Bạn hãy đọc kinh này với lòng tin, không cần xét tới cảm giác tự nhiên, đọc cho tới khi nào bạn ý thức đến từng chữ một và bạn để cả trái tim bạn vào đó, bạn sẽ thấy điều gì sẽ xảy ra vô cùng tốt đẹp cho bạn về mặt tâm linh. Bạn sẽ cảm nghiệm được Chúa Giêsu, và đích thân Người sẽ biến đổi cuộc đời bạn một cách kỳ diệu. Cứ thử xem rồi bạn sẽ thấy.

Tác giả bản kinh này là một trong 6 Linh mục người Mỹ được đặc ân chữa bệnh, kể cả bệnh ung thư hay các bệnh nan y khác. Cha Peter đi khắp thế giới chữa trị vô số người khỏi bệnh. Vị Linh mục, chuyên gia chữa bệnh hồn xác tâm thần này được chính Đức Gioan Phaolô II ân cần tiếp kiến.

- Dưới đây là địa chỉ của Cha Peter:

“Fr Peter Mary Rookey. O.S.M (078) 748 Maty International Compassion Ministry 20180 Governors Hwv Room 203 Olympia Fields ILLINOIS 6041-1067.USA.”.

  { ' {

 


Last Updated:17-02-2008