THÁNH CẢ GIUSE 

THÁNH PHANXICÔ SALÊSIÔ

 Lạy Thánh Giuse hiển vinh, bạn của Đức Maria, xin hộ phù con cái Cha, chúng con khấn xin Ngài nhờ lời chuyển cầu của Chúa Giêsu.

Lạy Cha là Đấng quyền nằng trên mọi nhu cầu khốn khó của chúng con, Cha làm được những gì không làm được , hãy nhận lấy những ước nguyện của chúng con: chúng con cầu xin với tất cả lòng trông cậy.

Lạy Cha, nhờ sự an bài của Cha, mọi nỗi lo âu của chúng con sẽ trở nên vinh quang của Thiên Chúa và sinh ích lợi cho chúng con là tôi tá trung thành. Amen.

 


Last Updated:17-02-2008