Ca Nguyện Thánh Giuse (PDF)
    Ca nguyện Thánh Giuse (Viết Chung)
    Cất tiếng hát mừng (Viết Chung)
    Cầu xin Thánh Gia (Đình Nhu - Khác Tuần)
    Chúc tung Thánh Giuse - phần 1 (Hải Linh)
    Lễ Thánh Giuse - Đáp ca (Hoàng Kim)
    Đây người quản gia (Phan Sinh)
    Dòng Đavit (Viết Chung)
    Giuse bầu cử (Hải Linh - Minh Đệ)
    Hãy đến với Giuse (Đỗ Vy Hạ)
    Lạy Cha Giuse (Đại Hồng - Minh Trí)
    Lạy Cha Giuse - 2
    Lạy Thánh Giuse (Anh Tuấn)
    Lạy Thánh Giuse (Minh Đệ)
    Ngợi ca Thánh Cả Giuse (Trần Đại Phước)
    Người Cha hiền (Hồng Trần)
    Người như bóng mát (Viết Chung)
    Thánh Giuse (Liên Bình Định)
    Thánh Giuse bạn Đức Nữ Trinh (Nguyên Kha)
    Thánh Cả Giuse (Vũ Đình Ân)
    Thánh Giuse (Hải Linh - Minh Đệ)
    Thánh Giuse (Kim Long)
    Thánh Giuse (Quốc Vinh)
    Thánh Giuse (Trần Văn Huyến)
    Thánh Giuse - 1(Kim Long)
    Thánh Giuse bạn Đức Nữ Trinh
    Thánh Giuse Thợ (Chính Trung)
    Tiếng vang
    Thánh Vịnh 88 (Kim Long)
    Thánh Vịnh 88 (Vũ Thành An)
    Thánh Vịnh 88 (Xuân Thảo)
    Về bến thiên đàng (Minh Đệ)
    Giuse, tôi tớ tín trung (Đỗ Vy Hạ)
 


Gửi Bài - Góp Ý  - Chia Sẻ - Comments