Tiểu Sử
ĐỨC MẸ MARIA
    
                               
L.m. Gabriel Roschini, OSM

 Từ Sinh Nhật Đến Truyền Tin 

26. Lịch Sử Đức Trinh Nữ Maria được phân chia là mấy giai đoạn?

Lịch sử Đức Maria có thể phân làm hai giai đoạn quan trọng: Từ Sinh Nhật đến lúc được Truyền Tin - Từ lúc được Truyền Tin cho đến khi Về Trời. 

27. Đức Trinh Nữ Maria thuộc gia đình nào?

Đức Trinh nữ Maria thuộc hoàng tộc Đavít. Vì vận rủi, song thân không còn sinh sống theo bậc quyền quý thưở xưa nữa.

(Kinh Thần Vụ Giờ Sáng Ant 1 Lễ Sinh Nhật Mẹ, Sách The Liturgy of Hours IV tr. 1372; Mary and Joseph their Lives and Times, Denis O’Shea tr. 21) 

28. Song thân Đức Trinh Nữ Maria là ai?

Song thân Đức Trinh Nữ Maria là hai vị Thánh mà Thánh Truyền cho chúng ta biết quý danh là Gioakim và Anna. 

29. Có sự gì lạ xảy ra trong việc thụ thai trẻ Maria?

Theo lưu truyền cổ xưa, Thánh Anna thân mẫu của Đức Maria bị son sẻ rất lâu năm. Nhưng Bà đã thụ thai cách nhiệm lạ người con gái tuyệt diệu của Bà. 

 
Last Updated: 07/15/2011