NHỮNG NGUYÊN LÝ
L.m. Gabriel Roschini, OSM

 15. Maria học thuyết dựa trên những nguyên lý nào?

Maria học thuyết được đặt nền tảng trên năm nguyên lý: một nguyên lý chính và bốn nguyên lý phụ. 

16. Nguyên lý thứ nhất là gì?

Nguyên lý thứ nhất hay là trung tâm điểm của mọi học thuyết về Đức Trinh Nữ Maria là chức làm Mẹ Phổ Quát, còn gọi là Mẫu Quyền Phổ Quất của Đức Mẹ: Đức Maria là Mẹ Đấng Tạo Thành và Mẹ mọi hoại thụ tạo (gồm Thiên Thần và Loài người).

Thật vậy, trong chương trình Thiên Chúa, Đức Trinh Nữ Maria đã trở nên MẸ CHÚA KITÔ để trở nên MẸ THIÊNG LIÊNG mọi tín hữu là Chi Thể Huyền Nhiệm Chúa Kitô. Như thế Đức Maria là Mẹ Chúa Kitô toàn diện gồm ĐẦU (Giêsu) và CHI THỂ (nhân loại), chỉ khác nhau về hai phương diện: Về phần xác, Người là Mẹ thể lý Chúa Kitô, về phần hồn, Người là Mẹ Thiêng liêng của nhân loại: Đức Mẹ Maria hiện diện ở giữa để liên kết nhân loại với Chúa Kitô. Đức Mẹ đã thi hành nhiệm vụ môi giới giữa hai bên: Cung cấp cho Chúa Kitô sự sống tự nhiên của loại thụ tạo và nhờ Chúa Kitô thông ban sự sống siêu nhiên của Đấng Tạo Thành cho loài thụ tạo.

Bởi đó, người ta nhận thấy rõ Sự Trung Gian Phổ Quát của Đức Mẹ là hiệu quả tất yếu của Mẫu Quyền Phổ Quát. Sự trung gian phổ quát chỉ có thể nhận thức được trong việc thi hành Mẫu Quyền Phổ Quát. Chính Mẫu Quyền Phổ Quát này là lý do hiện hữu của Đức Mẹ, hình thành sứ mệnh cao cả của Mẹ, là nguồn gốc mọi đặc ân Thiên Chúa ban tràn đầy cho Đức Mẹ.

Vì thế, nguyên lý đệ nhất của mọi học thuyết, mọi kiến thức về Thánh mẫu là MẪU QUYỀN PHỔ QUÁT của ĐỨC MARIA. Người cần phải là Mẹ, Người hoàn toàn là một Bà Mẹ. 

17. Bốn nguyên lý phụ là gì?

Bốn nguyên lý phụ từ đó rút ra học thuyết Thánh Mẫu là:

1. Nguyên lý phi thường.
2. Nguyên lý xứng hớp.
3. Nguyên lý siêu việt.
4. Nguyên Lý tương đồng tương tự với Chúa Kitô.

Cả bốn nguyên lý này đều dẫn xuất từ nguyên lý đệ nhất và duy nhất về mọi kiến thức Thánh Mẫu Học. 

18. Nguyên lý phi thường được trình bày ra sao?

Nguyên lý phi thường, hay đặc biệt, có thể được giải thích như sau: Đức Trinh Nữ Maria là một thụ tạo hoàn toàn trổi vượt, Người ở một địa vị vô song, vì thế Người có quyền hưởng những đặc ân riêng biệt không thể xứng hợp với bất cứ thụ tạo nào khác. 

 

 
Last Updated: 07/15/2011