Các Nguồn Mạch
L.m. Gabriel Roschini, OSM

7. Giáo Lý về Đức Trinh Nữ Maria được tìm thấy ở đâu?

Giáo Lý về Đức Mẹ Maria được tìm thấy trong Mặc khải đã được duy trì và trình bày bởi quyền giáo huấn của Giáo Hội, nghĩa là có trong Thánh Kinh và Thánh Truyền. 

8. Có nhiều đoạn Thánh Kinh nói về Đức Trinh Nữ Maria không?

Những đoạn Thánh Kinh nói về Đức Trinh Nữ Maria không có nhiều, tuy nhiên chỉ cần một ít tài liệu trác tuyệt cũng quá đủ để cung ứng cho chúng ta.

VỀ CỰU ƯỚC: Sau khi hai nguyên tổ Adam và Evà nghe theo lời dụ dỗ của Satan mà lỗi luật Chúa, Thiên Chúa đã tuyên bố với Rắn Già Hoả ngục:

“Ta sẽ đặt mối thù giữa người và Người Nữ, giữa dòng dõi ngươi và dòng dõi Người Nữ. Dòng dõi Người Nữ sẽ đạp nát đầu ngươi!” (Khởi Nguyên 3:15-16)

“Đoạn văn này được mệnh danh là “Tiền Phúc Âm” hay “Tin Mừng Nguyên Thủy” trình bày một cuộc chiến giữa Con Rắn và Người Nữ, và chiến thắng sau cùng của con cháu Người Nữ”.

“Nhiều Giáo Phụ và Tiến Sĩ Giáo Hội đã xác nhận Người Nữ được loan báo trong Tin Mừng Nguyên Thủy này chính là Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Chúa Kitô”. (Giáo Lý Công Giáo số 411)

Về Tân Ước: Tin mừng theo Thánh Sử Luca tường thuật biến cố truyền tin. Sứ thần Gabriel đã loan báo cho Đức Mẹ Maria:

“Trinh Nữ sẽ thụ thai và hạ sinh một Con Trai. Trinh nữ sẽ đặt tên Con Trẻ là Giêsu” (Lc 1:31). 

9. Thiên Chúa đã tuyển chọn cho Đức Giêsu Kitô một Người Mẹ như thế nào?

Thánh Thômasô, Tiến Sĩ Thiên Thần, đã quảng diễn rõ ràng trong cuốn Tổng Luận thần Học, quen gọi là Bộ Summa, mà hai cha Walter Farrell, OP. và Martin J. Healy, STD. Đã tóm lược trong cuốn “ĐƯỜNG SỐNG CỦA TÔI” (My Way of Life) về Đức Mẹ Maria như sau:

“Thiên Chúa không tìm kiếm trong muôn ngàn thiếu nữ thế giới để chọn lấy một người tốt lành nhất, đặt làm Mẹ Chúa Kitô.

Đức Trinh Nữ Maria cũng không được Thiên Chúa tuyển chọn vì đã tìm thấy người hoàn hảo nhất trong các thiếu nữ, trái lại, Thiên Chúa đã tạo dựng một Thiếu Nữ hết sức tuyệt hảo là Đức Trinh Nữ Maria, để làm Mẹ Chúa Kitô, Con Thiên Chúa”. (My Way of Life tr. 475) 

10. Các Giáo Phụ chính đề cập nhiều đến Đức Mẹ Maria là những ai?

Sau đây là các Giáo Phụ chính đã đề cập nhiều đến Đức Mẹ Maria:

* CÁC GIÁO PHỤ ĐÔNG PHƯƠNG:

Thánh Eâphrem, Thánh Eâpiphanô, Thánh Cyrillô thành Alexandria, Thánh Germanô, Thánh Gioan Đamascênô…

* CÁC GIÁO PHỤ TÂY PHƯƠNG:

Thánh Ambrôsiô, Thánh Giêrônimô, Thánh Augustinô, Thánh Iđêphongsô thành Tôlêđô…  

 
Last Updated: 07/15/2011