NGƯỜI PHỤ NỮ PHI THƯỜNG

 

§ Kim Hà

Sách Chỉ Nam Cho Người Phụ Nữ Ki-Tô Hữu
 

Tác Phẩm Mới: Miracle Woman Handbook
Tác Giả: Linda Schubert
Dịch Giả: Kim Hà

“Thân tặng những người phụ nữ đau khổ và cố gắng vươn lên để tiếp tục làm chỗ dựa tinh thần cho chồng con.“ (Kim Hà)

Giới thiệu

Chương 1 : Có Chúa ở cùng 1 - 2 - 3

Chương 2 : Hãy đơn sơ thần phục

Chương 3 : Thanh tẩy để có trái tim khoẻ mạnh

Chương 4 : Nắm lấy quyền năng

Chương 5 : Tình yêu không giới hạn

Chương 6 : Sự tha thứ có kết quả

Chương 7 : Lòng biết ơn chân thành

Chương 8 : Mục đích đầy nhiệt thành

Chương 9 : Mọi sự khác