NGƯỜI PHỤ NỮ PHI THƯỜNG

Chương 8 -  Mục Đích Đầy Nhiệt Thành

“1 Thần khí của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng ngự trên tôi,
vì ĐỨC CHÚA đã xức dầu tấn phong tôi,
sai đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn,
băng bó những tấm lòng tan nát,
công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm,
ngày phóng thích cho những tù nhân…” (Isa 61:1)

Danh sách từ ngữ cần ghi nhớ:

Purpose: Lý do tại sao; nguyên tắc hướng dẫn, mục đích được xem xét, chương trình.

Mục đích bên trong: thờ phượng và tôn kính, yêu mến Chúa.

Mục đích bên ngoài: xây dựng vương quốc của Thiên Chúa.

Nhiệt thành: Có thể xem là cảm nghĩ hăng hái, nhiệt tâm.

Cảm nghiệm: Kể cho người khác nghe lý do mà bạn được Chúa ban cho quyền năng để họ thấy mà tin.

1. Những điều Chúa Cha nói với tôi:

Sau khi hoán cải, tôi ao ước làm một điều gì có ý nghĩa và tốt lành. Tôi đã không muốn sống một mình nữa. Tin mừng Thánh Mát Thêu 6:33 trở nên Lời quan trọng đối với tôi:

”Trước hết, hãy đi tìm vương quốc của Thiên Chúa.”

Một buổi sáng, tôi nghe Chúa Cha phán bảo tôi rằng:

“Cha sẽ ban điều này cho con, nếu con biết sử dụng tự do để vinh danh Cha.”

Tôi biết điều ấy là những gì có ý nghĩa và tốt lành. Nhiều năm trôi qua, và tôi đang sống trong thực tại. Tuy nhiên, còn có nhiều điều mới khác. Bất cứ tôi có thêm điều gì mới thì đó là lý do để phục vụ Thiên Chúa với một quan hệ mật thiết hơn. Tôi dâng lên Ngài mọi sự để đền đáp lại món quà đầy sự ngạc nhiên. Điều đó goại là sự thờ phượng.

Dù bạn ở bất cứ nơi đâu, bạn sẽ luôn có những điều mới. Ngài huấn luyện để bạn làm việc ở một nơi nào đó mà bạn có thể sử dụng khả năng và tài năng của bạn. Thiên Chúa chuẩn bị cho bạn những điều tuyệt diệu.

“Việc CHÚA làm cho con, Ngài sẽ hoàn tất;
lạy CHÚA, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Công trình do tay Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang.” (Thánh Vịnh 138:8).

Xin bạn hãy nhớ rằng chương trình Chúa ban cho bạn là để bạn yêu mến Ngài trong mọi sự mà bạn làm; và để bạn đặt Ngài là mục đích toàn vẹn trong đời sống.

2. Nhóm cầu nguyện Lúc Khốn Quẫn:

Ông Bill và vợ ông là bà Jean, được tình yêu Chúa tác động một cách mạnh mẽ. Họ yêu mến Ngài nên họ mở cửa căn nhà để đón những người đang chiến đấu với những vấn nạn nghiêm trọng và đe dọa của đời sống. Nhóm cầu nguyện Lúc Khốn Quẫn của họ được thành lập. Nhiều người đến từ những nơi xa xôi, họ mong mỏi được cầu nguyện và họ khao khát có hy vọng. Các phép lạ xẩy ra và người mở rộng tâm hồn để đón Chúa cùng những anh chị em khác.

3. Nói chuyện với Thiên Chúa như sau:

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa giúp con hiểu thấu mục đích của Chúa nơi đời sống con. Xin Chúa nâng đỡ con qua những cơn thử thách cần thiết. Xin cho con có cảm nghiệm trưởng thành để vươn lên tới mục tiêu cao cả nhất mà Chúa dành cho đời sống con. Xin Chúa thay đổi, làm cho con cảm thấy sâu sắc hơn, dịu dàng hơn và mạnh mẽ hơn.

Con muốn đời sống con trở nên một phần của những gì còn lớn hơn bản thân con. Xin Chúa chỉ cho con biết liên lạc với những người khác với vòng tay mở rộng, như ông Bill và bà Jean, để đem ơn lành của Chúa cho những người khác. Xin Chúa chỉ dạy cho con những nhu cầu trên thế giới nơi mà Chúa muốn con làm việc. Trên hết mọi sự, xin Chúa hình thành trong con một mục tiêu chính đáng, đó là yêu mến Chúa, thờ phượng Chúa với tất cả trái tim của con. Con muốn được hiểu biết Chúa, yêu mến Chúa và phục vụ Ngài suốt mọi ngày trong đời sống con… (Xin tiếp tục cầu nguyện bằng lời riêng của bạn.) Con cầu xin nhờ Danh Thánh Chúa Giêsu. Amen.

4. Lắng nghe những gì Chúa có thể nói:

Hỡi con, người phụ nữ phi thường, con hãy đến cùng Ta. Hãy dành thì giờ qúy báu với Ta để rồi Ta sẽ ở vị trí cao quý nhất với con. Hãy lắng nghe Lời Ta nói trong trái tim con như là lời của một người bạn thân thiết. Ta muốn có tình thân hữu với con. Con hãy tìm những thì giờ đặc biệt dành cho Ta và đối thoại với Ta trong mỗi ngày, vừa nói, vừa lắng nghe. Con hãy chú ý đến Ta và ở lại trong tay Ta. Ta muốn con luôn luôn sẵn sàng nói cho người khác về lý do tại sao con được Ta ban cho quyền năng, để họ thấy và tin. Khi con nhắm tới mục tiêu ngay thẳng và trong sạch thì Ta sẽ hướng dẫn con đến những cuộc phiêu lưu đầy hào hứng và tuyệt vời của đời sống con.”

5. Lời Chúa đánh thức trái tim bạn:

“4 Hãy lấy CHÚA làm niềm vui của bạn,
Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng.
5 Hãy ký thác đường đời cho CHÚA,
tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay.? (Thánh Vịnh 37:4-5)

“35 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước;36 Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han." (Mat 25:35-36)

“40 Đức Vua sẽ đáp lại rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy." (Mat 25:40)

“8 Bấy giờ tôi nghe tiếng Chúa Thượng phán:
"Ta sẽ sai ai đây? Ai sẽ đi cho chúng ta? "
Tôi thưa: "Dạ, con đây, xin sai con đi." (Isa 6:8)

“2 Hãy dâng CHÚA vinh quang xứng danh Người,
và thờ lạy CHÚA uy nghiêm thánh thiện.” (Thánh Vịnh 29:2)

“4 Mong Chúa hằng nhớ đến mọi lễ phẩm ngài dâng,
và hoan hỷ chấp nhận lễ toàn thiêu của ngài.” (Thánh Vịnh 20:4)

“23 CHÚA giúp con người bước đi vững chãi,
ưa chuộng đường lối họ dõi theo.24 Dầu họ có vấp cũng không ngã gục, bởi vì đã có CHÚA cầm tay.” (Thánh Vịnh 37:23-24)

” 14 Lạy Thiên Chúa, đường lối Ngài quả là thánh thiện,
có thần nào cao cả như Thiên Chúa?” (Thánh Vịnh 77:14)

“17 Xin cho chúng con được vui hưởng
lòng nhân hậu của Chúa là Thiên Chúa chúng con.
Việc tay chúng con làm, xin Ngài củng cố,
xin củng cố việc tay chúng con làm.’ (Thánh Vịnh 90:17)

“18 Nhưng anh em hãy lớn lên trong ân sủng và trong sự hiểu biết Đức Giê-su Ki-tô là Chúa và là Đấng Cứu Độ chúng ta. Xin kính dâng Người vinh quang, bây giờ và cho đến muôn đời. A-men.” (2 Phêrô 3:18)

“12 Anh hãy thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp vì đức tin, giành cho được sự sống đời đời; chính vì sự sống ấy, anh đã được Thiên Chúa kêu gọi, và anh đã nói lên lời tuyên xưng cao đẹp trước mặt nhiều nhân chứng.” (1 Timothê 6:12)

“8 Kẻ trồng người tưới đều như nhau, nhưng ai nấy sẽ được thù lao theo công khó của mình.” (1Cr. 3:8)

“6 Tôi xin nói điều này: gieo ít thì gặt ít; gieo nhiều thì gặt nhiều.” (2 Cr. 9:6)

“Thiên Chúa là Đấng làm nên mọi sự theo quyết định và ý muốn của Người, đã tiền định và cho chúng ta đây làm cơ nghiệp riêng theo kế hoạch của Người…” (Ep 1:11)

“Thật thế, chúng ta là tác phẩm của Thiên Chúa, chúng ta được dựng nên trong Đức Ki-Tô Giêsu, để sống mà thực hiện công trình tốt đẹp Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta.” (Ep 2: 10)

Đọc thêm: Da 12:3, Da 11:32, Ger 1:1.

<<<

Trang đầu

>>>