NGƯỜI PHỤ NỮ PHI THƯỜNG

Chương 4 - Nắm Lấy Quyền Năng.

“16 Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em.17 Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.” (Ga 15:16)

Danh sách từ ngữ cần ghi nhớ:

Quyền Năng: Có thể làm và cung cấp.

Khả thi: Cung cấp phương tiện và cơ hội.

Xức dầu: Làm cho sự kinh ngạc xẩy ra, được Chúa chọn.

Nắm lấy: Đón chào.

Thanh tẩy trong Thần Khí: Ân sủng Chúa ban cho một đời sống tuyệt vời.

Nhận chìm: Thấm nhuần.

Tự do: Không bị bó buộc trong cách chọn lựa hay hành động, được giải thoát.

Sẵn sàng: Chuẩn bị cho cảm nghiệm tức thời hay hành động nhanh chóng; sẵn sàng chỉnh đốn.

Ngôn ngữ thiêng liêng: Ân sủng cầu nguyện mạnh thế trong 1Cr. 12

Ơn lành: Đem niềm vui và sự hài lòng cho người khác; chấp nhận, khuyến khích.

1. Đây là câu chuyện của tôi:

Tôi ở một mình trong phòng, lắng nghe một nhà giảng thuyết trên TV, tôi đầu phục trái tim cho Chúa Giêsu và xin quyền năng của Chúa Thánh Thần đổ tràn ngập trên đời sống của tôi. Khi được tràn đầy tình yêu Thiên Chúa, tôi được thanh tẩy(chìm ngập) trong ơn Chúa Thánh Thần và bắt đầu cầu nguyện bằng một thứ ngôn ngữ thiêng liêng, đấy là những lời mà tôi không hiểu nhưng Chúa hiểu. Đó là một cuộc đối thoại tuyệt vời và đầy phép lạ giữa tôi và Chúa.

Đây cũng là một biến cố đầy quyền năng làm cho tôi rung động một cách tích cực. Tôi hiểu thật sâu xa rằng tôi không bao giờ cô đơn nữa. Ôi! Rồi cuộc hành trình thích thú bắt đầu: một sự liên hệ tỉnh thức với cộng đồng đức tin, sự hướng dẫn cùng tiến trình tăng trưởng, và thị kiến cho một đời sống có ý nghĩa. Tôi yêu mến Lời Chúa. Trong sách Daniel 10:12, chúng ta học rằng:

“…Đặt tâm trí để hiểu biết và khiêm cung trước Thiên Chúa.”

Hai điều: hiểu biết và khiêm nhường đều quan trọng để được quyền năng. Người ta kể rằng Chúa chữa lành cuộc hôn nhân và đem sự hiệp nhất lại cho gia đình. Một người bạn của tôi được sức mạnh để theo học lớp cai rượu, rồi bà xưng thú sự nghiện rượu của bà. Một người nữa được trang bị để lập một nhóm phụ nữ. Một người khác bắt đầu đi thăm các nhà tù. Những người khác thì tham gia các mục vụ sáng tạo và độc đáo như giúp đỡ đời sống kẻ khác. Chúa có một chương trình cho bạn, và Ngài sẽ chỉ dẫn cho bạn từng bước một.

2. Nói với Chúa như sau:

“Lạy Chúa, con đến với Chúa và đặt tâm trí con để hiểu biết và khiêm nhường trước mặt Chúa. Con sẵn sàng. Chỉ có quyền năng của Chúa và bởi Chúa Thánh Thần hướng dẫn thì đời sống con mới sinh hoa trái.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Chúa đổ tràn ngập trên con, sử dụng con, làm cho con mạnh sức. Con muốn mọi mục đích Chúa dành cho con được thực hiện. Cảm tạ Chúa đã thanh tẩy những vết thương và vết sẹo quá khứ của con. Cảm tạ Chúa đã cho con thấy sự thật con là ai trong ánh sáng của tình yêu Chúa. Chỉ có Chúa có thể ban cho con một hình ảnh thực sự về chính con, bởi vì Chúa là Đấng Tạo Hóa của con.

Con sẵn sàng tin rằng con được yêu thương, được tha thứ, được biết đến, được thông cảm, được chấp nhận, được trân quý, và được lượng giá cao. Con sẵn sàng đứng thẳng lên với sự nhận biết rằng con được yêu thương như chính con đây. Cảm tạ Chúa vì con được yêu dù con không hoàn hảo. Con đến với Chúa để xin ơn thống hối và ơn tha thứ, rồi con sẽ tiếp tục sống.

Con sẵn sàng chấp nhận cảm nghĩ của con và không bị các cảm nghĩ ấy thống trị con. Con sẵn sàng yêu thương và tha thứ. Con liên lạc với những người khác bằng cách thức lành mạnh. Con tiến vào những liên hệ tốt lành, con lớn lên, thay đổi và khám phá những điều có thể xẩy ra. Con sẵn sàng tin rằng hạnh phúc của con tùy thuộc vào thiên chức là con gái của Chúa, mà không phải là tuỳ trường hợp.

Con sẵn sàng chấp nhận quyền năng của Chúa Thánh Thần trong mọi mối liên hệ của con. Con sẵn sàng đáp trả một cách lành mạnh. Con sẵn sàng từ bỏ thái độ tiêu cực, sự nghiện ngập và cám dỗ. Con sẵn sàng để Chúa chiến thắng các thói quen xấu của con. Xin Chúa cho con sự can đảm để xin vâng với sự thiện và từ chối sự dữ.”

3. Con sẵn sàng:

Vì con chọn để nhận quyền năng của Chúa Thánh Thần, và con ở gần bên Chúa. Con muốn nhận…(Xin bạn tiếp tục cầu nguyện theo lời nguyện riêng của bạn.)

“17 Chúa là Thần Khí, và ở đâu có Thần Khí của Chúa, thì ở đó có tự do.”(2 Cr. 3:17)

“45 Con thảnh thơi tiến bước,
vì huấn lệnh của Ngài, con mải miết dõi theo.” (TV 119:45)

4. Lắng nghe tiếng Chúa nói:

”Con gái thân mến, Ta chúc lành cho con ngay bây giờ, khi con đến gần Ta hơn. Ta đã trả giá cho sự tự do của con. Khi con lệ thuộc nơi Ta từng bước thì Ta có thể ban những điều kỳ diệu qua con. Con hãy đến thật gần Ta và cùng bước mạnh mẽ với Ta, tay trong tay. Khi có một cuộc chiến để chiến đấu thì Ta sẽ giúp đỡ con chiến thắng. Để duy trì và tăng thêm sức mạnh của con, Ta muốn con liên lạc với những người con khác của Ta để họ giúp cho con can đảm, và để họ củng cố đức tin của con. Ta không muốn con bị cô lập và cô đơn.”

Điều này có làm cho bạn cảm thấy vui không? Tò mò không? Ao ước không? Có tự hỏi làm sao mà Ngài sẽ làm được?

“7 Thật vậy, không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình.” (Rm 14:7)

5. Phúc Âm đánh thức trái tim bạn:

“20 Thiên Chúa là nguồn mạch bình an đã đưa Đức Giê-su, Chúa chúng ta ra khỏi cái chết. Đức Giê-su là vị Mục Tử cao cả của đoàn chiên, là Đấng đã đổ máu mình ra để thiết lập giao ước vĩnh cửu.21 Xin Thiên Chúa ban cho anh em mọi ơn lành để có sức thi hành thánh ý Người. Xin Người thực hiện nơi anh em điều đẹp lòng Người, nhờ Đức Giê-su Ki-tô. Kính dâng Đức Ki-tô vinh quang đến muôn thuở muôn đời. A-men.” (Do Thái 13: 20-21)

“8 Nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất." (CVTĐ 1:8)

“20 Vì thế, chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Ki-tô, như thể chính Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên dạy. Vậy, nhân danh Đức Ki-tô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hoà với Thiên Chúa.” (2 Cr. 5:20)

“19 Thiên Chúa của tôi sẽ thoả mãn mọi nhu cầu của anh em một cách tuyệt vời, theo sự giàu sang của Người trong Đức Ki-tô Giê-su.” (Phil 4:19)

“Nhưng Người quả quyết với tôi: "Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối." Thế nên tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Ki-tô ở mãi trong tôi.” (2 Cr. 12:9)

“Nhưng chúng ta, chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy sống tiết độ, mặc áo giáp là đức tin và đức mến, đội mũ chiến là niềm hy vọng ơn cứu độ.”(1Tx 5:8)

(Xin đọc thêm 2 Sa 22:40, Isa 41:10, Isa 40:31, Ep 3:16, TV 91, Zec 4:6) Mic 3:8, Ep 6:10-18)

<<<

Trang đầu

>>>