NGÀY NGÀY VỚI MẸ

THÁNG MỘT

Ngày 1

Lễ Trọng Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa 

Hiến chế về Giáo Hội (công đồng Vatican II) dành một chương tuyệt vời có tựa đề: “Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, trong mầu nhiệm Chúa Kitô và Giáo Hội,” để bàn về Đức Maria. Mặc dù không có kỳ vọng đưa ra một giáo thuyết đầy đủ về Đức Maria, nhưng như tựa đề cho thấy, chương này mô tả vai trò của Đức Maria trong Giáo Hội và những bổn phận của chúng ta đối với Mẹ.

“Vì đã cưu mang, sinh hạ và nuôi dưỡng Chúa Kitô, đã dâng Chúa Kitô lên Chúa Cha trong đền thánh và cùng đau khổ với Con mình chết trên thập giá, Đức Maria đã cộng tác cách rất đặc biệt vào công trình của Đấng Cứu Thế, nhờ lòng vâng phục, nhờ đức tin, đức cậy và đức ái nồng nhiệt, để tái lập sự sống siêu nhiên cho các linh hồn. Bởi vậy, trên bình diện ân sủng, Ngài thật là Mẹ chúng ta” (LG 61).

Đức Maria đứng tại tâm điểm của Cựu Ước lẫn Tân Ước. Chúng ta có thể trình bày điểm này như sau: Chúa Kitô là sự đáp ứng hoàn hảo của tình yêu Thiên Chúa Cha dành cho nhân loại. Và sau Chúa Kitô, không ai đã cộng tác trọn hảo với chương trình của Thiên Chúa cho bằng Đức Maria. Hiện nay, có lẽ chúng ta cần đến sự cầu bầu của Đức Maria hơn bao giờ hết, vậy chúng ta hãy phó mình trong tay Mẹ, Đấng biểu hiện vẻ mỹ lệ của Giáo Hội, hiền thê Chúa Kitô.

Rất Thánh Đức Bà Maria – cầu cho chúng con.

 Nữ tu Elizabeth Ann Clifford, O.L.V.M.

Ngày 2

Đức Mẹ Cổ Trụ – Saragossa, Tây ban nha

Mẹ chúng ta thật khả ái dường bao! Đôi mắt to và đẹp của Mẹ có thể nói lên cả ngàn câu truyện. Đôi tay của Mẹ có thể phác họa tình yêu thắm thiết nhất của toàn thể địa cầu. Trái Tim Mẹ có thể ấp ủ toàn thể tạo vật. Lời “xin vâng” của Mẹ đã lấp đầy khoảng trống vắng bằng niềm an bình vĩnh hằng.

Phúc cho Mẹ vì đã tin, vì đã nghe được tiếng Chúa Cha gọi tên Mẹ; và chắc chắn Mẹ đã đáp lại. Phúc cho Mẹ vì đã trở nên một người mẹ – và nơi Mẹ là phúc lành cho tất cả những người mẹ khác. Đức Trinh Nữ Maria thật diễm phúc vì Mẹ đã làm xúc động nhịp đập của tình yêu vô tận.

Mẹ đã không miễn cưỡng khi thốt ra lời xin vâng! Mẹ đã không miễn cưỡng khi đáp lại lời mời gọi của Chúa Cha, bởi vì Mẹ đã được chuẩn bị để nên thánh. Mẹ đã chấp nhận nỗi đau thương không phải vì chẳng đặng đừng, nhưng vì tình yêu của Mẹ dành cho Thiên Chúa và vì tình yêu của Thiên Chúa dành cho Mẹ. Mẹ đã tự tình thưa lời “xin vâng.” Mẹ đã tự tình đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa và chấp nhận nỗi đau thương. Và đó chính là điều làm nên sự khác biệt.

Lạy Mẹ khả ái, chúng con nhìn lên Mẹ như một mô phạm cho nữ giới và cho sự thánh thiện. Mẹ là danh dự và vinh quang của dân tộc Mẹ.

Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời – cầu cho chúng con.

T. Timothy Delaney

Ngày 3

Đức Mẹ Sichem – Trung bộ Palestine

 Có bao giờ bạn nghĩ đến việc cám tạ Thiên Chúa vì những tặng ân tuyệt vời Người đã ban cho Đức Maria không? Một nỗ lực như thế của chúng ta sẽ làm cảm động tâm hồn của Mẹ, rất đẹp lòng Thiên Chúa và Mẹ.

Nói cho cùng, Đức Maria là kiệt tác của Thiên Chúa, và Thiên Chúa xứng đáng với những lời chúc tụng của chúng ta vì công trình của Người. Mẹ không ngừng ra sức cám tạ Thiên Chúa vì những đặc ân trọng hậu Người đã ban cho Mẹ: tình yêu Chúa Thánh Thần dành cho Mẹ, ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội, ơn gọi cao cả, ơn Hồn Xác Lên Trời - vì tất cả.

Mẹ rất cảm kích sự hỗ trợ của chúng ta và sẽ không chịu để nợ lâu ngày mà không đáp trả bội hậu cho chúng ta.

Rất Thánh Nữ Đồng Trinh trên hết cả kẻ đồng trinh – cầu cho chúng con.

Eugene Boylan, O.C.S.O.

Ngày 4

Đức Mẹ Treves – Đức

Khi nói về Đức Mẹ, hồng y John Henry Newman đã phân biệt giữa những gì đức tin dạy về Mẹ và lòng sùng kính của chúng ta đối với Mẹ. Ngài viết:

“Khi nói đến ‘đức tin,’ tôi có ý nói kinh Tin Kính và thái độ thuận hợp với kinh Tin Kính; khi nói đến ‘lòng sùng kính,’ tôi có ý nói… những việc tôn vinh tôn giáo và sự đáp trả những việc tôn vinh ấy.”

Những điều đức tin dạy về Đức Maria bao giờ vẫn trước sau như nhất, vì đó là điều Mẹ Hội Thánh ban cho chúng ta và được truyền lại qua tác phẩm của các vị giáo phụ. Những giáo lý này là những mỏ quí, từ đó chúng ta phát triển kiến thức về Đức Maria; và từ vốn kiến thức ấy, tình yêu và lòng sùng kính của chúng ta sẽ được thể hiện theo cách đáp ứng của từng cá nhân.

Đức tin ban cho chúng ta rất nhiều, nhờ đó lòng sùng kính của chúng ta có thể tăng tiến lành mạnh và sâu xa. Từ cả hai, chúng ta sẽ trở nên những người con đích thực của Mẹ Maria và cảm hưởng được sự bảo bọc đầy yêu thương của Mẹ.

Đức Mẹ Chúa Kitô – cầu cho chúng con.

Hồng y John J. Carberry

Ngày 5

Đức Mẹ Thịnh Vượng – Pháp

Lòng sùng kính Đức Mẹ luôn là dấu hiệu của người tín hữu sốt sắng. Nơi nào tình yêu Mẹ Maria rộ nở, nơi ấy luôn có một sự trìu mến sâu xa đối với Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa Làm Người.

Nguyên nhân lòng sùng kính của chúng ta đối với Mẹ Maria thật đơn giản. Thiên Chúa đã đặc tuyển Mẹ trước tiên. Ơn thánh Chúa thật mãnh liệt nơi Mẹ. Mẹ là chiếc bình được ưu tuyển để đem Chúa Kitô đến cho trần gian. Hỏi thử còn vinh dự nào cao sang hơn nữa?

Chúa Thánh Thần đã soi động cho Mẹ nói lên lời tiên tri: “Này đây muôn thế hệ sẽ khen tôi là người diễm phúc.” Mỗi khi áp dụng danh xưng diễm phúc ấy cho Đức Maria, là chúng ta làm trọn điều đã được tiên báo ngay từ khởi đầu của Kitô Giáo. Quả thật – Mẹ Maria là người tín hữu đầu tiên!

Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa – cầu cho chúng con.

Lm. Charles Dollen

Ngày 6

Phép Lạ Đầu Tiên qua Sự Cầu Bầu của Mẹ Maria
tại Tiệc Cưới Cana

Tại một tiệc cưới ở Galilê (Ga 2.1-12), rất nhiều điều tùy thuộc vào rượu. Nhưng lúc này, rượu đang cạn dần. Để tránh tình trạng bẽ bàng do những chiếc bình cạn rượu gây ra, Đức Maria đã can thiệp và nói với Chúa Giêsu, Con Mẹ: “Họ hết rượu rồi.” Mẹ không xin phép lạ. Mẹ chỉ nêu lên nhu cầu khẩn thiết và phó mặc phần còn lại cho Chúa định liệu – đó là một cách cầu nguyện đáng học tập.

Mẹ Maria chỉ nói với các gia nhân: “Người bảo gì, các anh hãy làm như vậy.” Đó là những lời cuối cùng của Mẹ Thiên Chúa được ghi lại trong các Phúc Âm. Nước biến thành rượu tại Cana là ơn phúc mở đầu cho một loạt bất tận những ơn phúc nhân loại đã được lãnh nhận theo sự quan phòng của Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria.

Đức Mẹ cực thanh cực tịnh – cầu cho chúng con.

Thomas M. Brew. S.J.

Ngày 7

Đức Maria cùng Chúa Giêsu
và Thánh Cả Giuse từ Ai Cập Trở Về

 Lời Chúa đến với Thánh Cả Giuse như một lệnh truyền: “Đừng sợ nhận Maria về nhà làm bạn.” Sau đó: “Hãy chỗi dậy, đem Hài Nhi và Mẹ Người trốn sang Ai cập.” Và rồi: “Hãy chỗi dậy, đem Hài Nhi và Mẹ Người trở về đất Israel.” Sau cùng, “Không biết rằng Con phải lo việc trong nhà Cha Con sao?”

Mỗi lần như thế là một hy sinh thật gắt gao đối với Thánh Cả Giuse, nhưng ngài đã khiêm tốn chấp nhận và thực thi từng lệnh truyền. Nếu là một người trẻ, tôi có thực thi những gì cha mẹ truyền cho tôi không? Nếu đã lớn khôn, tôi có làm trọn những bổn phận ơn gọi trong cuộc sống của tôi một cách khiêm tốn và trung thành như Thánh Cả Giuse không? Tôi có đón nhận các giới luật của Thiên Chúa, không phải với thái độ cau có, nhưng một cách vui tươi, vì đó là những ước vọng của Thiên Chúa hay không?

Thánh nữ Têrêxa Avila đã nói: “Theo tôi thấy, đối với các thánh khác, Thiên Chúa dường như ban cho các ngài quyền năng giúp đáp chúng ta chỉ trong một loại nhu cầu nào đó; còn nhờ kinh nghiệm, tôi biết Thánh Cả Giuse quang vinh có thể phù giúp chúng ta trong hết mọi thứ nhu cầu.”

Đức Mẹ cực tinh cực sạch – cầu cho chúng con.

Đức cha Leo R. Smith

Ngày 8

Đức Mẹ Cứu Trợ Tức Thời – New Orleans, Louisiana

Tại Louisiana, các tín hữu Công Giáo mừng ngày lễ kính Đức Mẹ Cứu Trợ Tức Thời, quan thầy của tiểu bang. Chính nhờ sự can thiệp lạ lùng của Mẹ mà thành phố New Orleans đã được cứu khỏi trận hỏa hoạn và sự chiếm đóng của lực lượng Anh Quốc trong trận chiến New Orleans vào năm 1815.

Tín hữu Công Giáo khắp nơi đều cần đến tấm gương của Đức Mẹ và của thánh Phaolô Tu Rừng – trong việc cầu nguyện thinh lặng chiêm niệm. Chúng ta tất cả đều quá căng thẳng. Trước bản chất tinh thần của con người, chúng ta chỉ là một lời nói dối sống động khi lao theo tiện nghi thân xác, dụng cụ máy móc và tất bật quá độ.

Chúng ta bôn ba đôn đáo, nhưng chẳng lưu tâm đến tinh thần bao nhiêu. Còn Mẹ Maria, Mẹ “ghi nhớ tất cả những sự việc ấy và suy niệm trong lòng.” Thánh Phaolô Tu Rừng đã sống 90 năm trong tịch liêu – chúng ta chỉ có thể thán phục và chiêm ngưỡng, chứ không thể bắt chước ngài được.

Chúng ta cần đối thoại với Chúa Kitô, chiêm niệm, tâm nguyện – hoặc một cái tên nào khác tùy thích. Làm sao chúng ta có thể thực thi công việc của Chúa nếu không biết rõ suy tư của Người? Hôm nay, chúng ta hãy thưa chuyện với Người đi.

Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng – cầu cho chúng con.

Đức ông Alexander Sigur

Ngày 9

Đức Mẹ Bên Kia Sông Tiber – Roma

Từ giây phút Đức Maria thưa lên lời fiat, từ ngày Con Thiên Chúa mặc lấy nhân tính để cứu độ nhân loại, Thiên Chúa đã muốn nhân loại được cứu vớt nhờ nhân loại. Như kim cương được đánh bóng nhờ bụi kim cương thế nào, thì con người cũng được hoán cải nhờ con người như thế. Chúa Kitô không có những bàn tay nào khác để cứu trợ ngoài những bàn tay của chính chúng ta.

Bởi vì Chúa cứu độ cả nhân loại, chứ không phải chỉ riêng chúng ta trong đất nước này mà thôi, bởi đó, đức ái của chúng ta cũng phải phổ quát như chúng ta là những tín hữu Công Giáo. “Các con hãy đi khắp thế gian.” Nếu Jerusalem mà nói rằng, “Chúng tôi phải làm cho mọi người ở đây trở thành môn đệ Chúa Kitô trước đã, rồi mới giảng đạo cho Roma,” thì Roma có lẽ chẳng bao giờ có được đức tin. Nếu Roma mà nói rằng, “Chúng tôi phải qui phục mọi lương dân ở đây trước đã, rồi mới phái thánh Patrick sang Ái nhĩ lan, thánh Cyril và thánh Methodius sang các miền đất giáp biển Baltic, và thánh Boniface sang Đức,” thì những quốc gia này có lẽ chẳng bao giờ có đức tin.

Người Công Giáo nào không quan tâm đến thế giới thì không phải là người Công Giáo đích thực, và chỉ bằng cách cứu thế giới cho Chúa Kitô, chúng ta mới có thể cứu được quê hương chúng ta.

Đức Mẹ chẳng dúng bợn nhơ – cầu cho chúng con.

Đức tổng giám mục Fulton J. Sheen

Ngày 10

Đức Mẹ Những Người Hướng Dẫn

Đức Mẹ Đồng Trinh, Đấng đã đem Chúa Kitô đến cho chúng ta và là tấm gương phản ảnh hoàn hảo nhất của Chúa Kitô, là mối liên kết ngoại tại mật thiết nhất của chúng ta với Chúa Kitô, và do đó, cũng ảnh hưởng nhất trong việc giữ chúng ta gắn bó với Chúa Kitô. Đây là vai trò của mẫu tính thần linh của Đức Maria, đã được Thiên Chúa định đặt như phương thế tỏ bày Con Người cho thế giới. Mẹ tỏ cho chúng ta thấy Chúa Kitô, và Mẹ biết chúng ta cần gì để làm cho chúng ta đồng hóa với hình ảnh Chúa Kitô. Không ai có thể hiểu biết hơn Mẹ: vì Mẹ là Mẹ Chúa.

Đức Maria cũng là Mẹ chúng ta. Linh hồn rất cần một người mẹ trên trời mật thiết kết hợp với Chúa hơn là một người mẹ dưới thế trung thành đi tìm Chúa. Linh hồn được trợ giúp hiệu quả nhờ những chức năng của người mẹ ấy, được đồng hóa, được đồng nhất và được biến đổi trên bình diện trời cao. Trong việc đi tìm Chúa Kitô, linh hồn cần đến Hiền Mẫu Chúa Kitô. Trong cuộc chiến để tìm hiểu và thực tập các nhân đức của Chúa Kitô, linh hồn cần đến Hiền Mẫu Mọi Ơn.

Khi lạc mất Chúa Kitô, linh hồn cần đến nương ẩn nơi Hiền Mẫu Nhân Lành. Trong những hy sinh và đau thương phải chịu vì Chúa Kitô, linh hồn cần đến sự nâng đỡ của Hiền Mẫu Sầu Bi. Trong việc hiểu biết và gắn bó với những lý tưởng của Chúa Kitô, linh hồn cần đến sự phản ảnh hoàn hảo những điều ấy nơi Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria – Trinh Nữ, Nữ Vương và Hiền Mẫu.

Đức Mẹ rất đáng yêu mến – cầu cho chúng con.

Đức hồng y Richard J. Cushing

Ngày 11

Đức Bà de Bessiere – Limousin, Pháp

Các họa sĩ thời xưa thường cố gắng lột tả trên chất liệu vải nội tâm của hai bậc nữ nhân, trinh nữ và hiền mẫu. Qua các thế kỷ, các nghệ nhân đã lao nhọc để phác họa nét thanh xuân và duyên nhị của sự trong trắng trinh nữ, vẻ ngời sáng rạng rỡ của sự tinh tuyền. Và họ cũng nỗ lực không kém để diễn tả phẩm giá và sự ấm áp của mẫu tính. Không có gì lạ lùng đâu khi có rất nhiều họa phẩm về Đức Maria và Chúa Con đến như thế? Các họa sĩ vẫn luôn mô phỏng nghệ thuật siêu vời của Vị Họa Sĩ thần linh.

Nơi Đức Maria, Thiên Chúa đã sáng tạo một kiệt tác nghệ thuật, liên kết được những tương phản giữa sự thanh khiết và chức làm mẹ. Nơi Đức Maria, Thiên Chúa đã diễn tả được vẻ đẹp thanh thoát của sự tinh tuyền vẹn trinh và sự nồng thắm dịu dàng của chức làm mẹ. Nơi Đức Maria, Thiên Chúa đã tóm kết được tất cả những phẩm chất khả ái nhất của nữ tính.

Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm – cầu cho chúng con.

Lm. Leon Mc Kenzie

Ngày 12

Đức Mẹ Rue Large – Roma

 Trên một con đường tấp nập tại Roma có một đền thánh Đức Mẹ rất lạ lùng, được xây ẩn vào bức tường của một đan viện Carmelite. Đó là một bức hình Đức Mẹ ghép hợp, với hàng chữ: “Ôi Trinh Nữ Maria, Mẹ Tình Yêu Thiên Chúa, xin làm cho chúng con nên thánh.”

Trong lời nguyện này có rất nhiều chất liệu suy tư. Đức Maria là Hiền Mẫu của Chúa Kitô, Con Thiên Chúa, Trái Tim Mẹ bừng cháy ngọn lửa tình yêu thần linh dành cho chúng ta.

Lời khẩn cầu – “xin làm cho chúng con nên thánh” – không phải phát xuất một cách dễ dàng trên môi miệng chúng ta. Tuy nhiên, thánh Phaolô đã viết, “Thánh ý Thiên Chúa muốn anh em hãy nên thánh.” Khi xin được nên thánh, chúng ta chẳng tìm kiếm điều gì ngoại thường. Không, chúng ta chỉ xin làm trọn thánh ý Thiên Chúa trong đời sống chúng ta, được sống trong ơn nghĩa Chúa và trái tim chúng ta được tràn đầy tình yêu Chúa Kitô. Sự thánh thiện là hạnh phúc chân thực của cuộc sống.

Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành – cầu cho chúng con.

Đức hồng y John J. Carberrry

Ngày 13

Đức Nữ Đầy Muôn Nhân Đức – Verdun;
Kinh Tiểu Nhật Tụng kính Đức Trinh Nữ*

Thánh Pius V giáo hoàng vốn là một linh mục dòng Đaminh sống vào một thời buổi lịch sử rất khó khăn. Quân Thổ nhĩ kỳ hung hãn tiến hành cuộc xâm lược Âu Châu và thôn tính nền văn minh Kitô Giáo tại đó. Thánh nhân kêu gọi nhân dân Âu Châu hãy quì gối lần hạt Mân Côi để cứu quê hương. Mọi người khắp nơi đều hưởng ứng, và kỳ diệu thay, một hạm đội nhỏ bé của Kitô Giáo đã đủ sức đánh trả cả một lực lượng hải quân hùng hậu của Thổ nhĩ kỳ.

Một vị giáo hoàng thánh thiện như Đức Pius V đã hiểu biết nhu cầu của lời cầu nguyện. Cầu nguyện là điều cao quí nhất trong cuộc sống chúng ta có thể làm được. Cha Thomas Merton - đan sĩ dòng Trappist - đã viết, “Không có gì tốt lành xảy ra trên thế giới này mà không nhờ lời cầu nguyện.” Nhân dân Âu Châu với gối quì đã bảo tồn được Kitô Giáo.

Trong đời sống chúng ta, việc cầu nguyện cũng rất thiết yếu. Đó là điều quan trọng nhất chúng ta làm được. Người nào bận rộn đến độ không thể cầu nguyện được – là những người đã bận rộn thái quá. Chúng ta phải cầu nguyện hoặc là phải chết. Ngày nay có quá ít lời cầu nguyện: đó là cội rễ của rất nhiều vấn đề của chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện, Chúa Kitô ở với chúng ta. Nếu Chúa Kitô ở với chúng ta, chúng ta có thể thắng vượt tất cả.

Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa – cầu cho chúng con.

Lm. Rawley Myers

*Đã được thánh Pius V giáo hoàng tu chính vào năm 1571

Ngày 14

Đức Mẹ Ngôn Từ – Montserrat, Tây Ban Nha
Sinh Nhật Thánh Nữ Bernadette

Những sự kiện lớn lao nhất trong lịch sử đã xảy ra nhờ một lời. Thiên Chúa phán truyền, và những vẻ đẹp tạo vật lập tức hiển lộ. Đức Maria thưa lời “xin vâng…,” và Thiên Chúa đã làm người. Giáo Hội đọc lời tưởng nhớ, và bánh rượu được trở nên Chúa Kitô phục sinh.

Một lời thật mãnh liệt. Một lời có sức sáng tạo hoặc hủy diệt. Trước khi ngày hôm nay chấm dứt, mỗi người chúng ta có lẽ đã nói ra hằng trăm lời. Chúng ta hãy quyết tâm làm cho chúng trở nên những lời yêu thương, nâng đỡ và khích lệ.

Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế – cầu cho chúng con.

Lm. Mr. Peter Stravinskas

Ngày 15

Đức Mẹ Những Vụ Mùa – Syria

Trong triều đại của các vị giáo hoàng gần đây, việc tông du đã trở nên một việc hân hoan thông thường. Trái ngược với những giai đoạn trước kia, vị giáo hoàng đương kim muốn công du bên ngoài lãnh giới Vatican vào nhiều dịp khác nhau. Những chuyến đi này đã chứng tỏ là những biến cố mang ý nghĩa quốc tế.

Vào những năm tháng trong thời kỳ đức giáo hoàng vẫn còn là “tù nhân của Vatican” đã diễn ra một hình thức viếng thăm khác. Đó là những cuộc thăm viếng của Đức Mẹ – những cuộc viếng thăm là cơ hội nói lên niềm quan tâm sâu sắc.

Trước khi đến lúc chúng ta phải minh định cụm từ “Hiệp Chủng Quốc,” người dân Hoa Kỳ phải hướng lên và nài xin vị Quan Thầy cầu bầu cho miền đất “ngũ cốc vàng rộ… núi non thẫm màu… và đồng bằng xanh trái này.” Con đường nước Mỹ đến với phần còn lại của thế giới đã làm cho nó trở nên cá biệt; đó là bà mẹ của những người vô gia cư trên thế giới và là thành quả của những giấc mơ của thế giới. Lạy Mẹ Maria, xin giữ cho đất nước này được mãi như thế!

Đức Nữ cực khôn cực ngoan – cầu cho chúng con.

Lm. Ralph Hartman

<<<

Trang đầu

>>>