Tháng kính Đức Mẹ

Lm. P.M Nguyễn Châu Hải.

Ngày 8 tháng 5

Xin Ơn Biết Quý Trọng Ðức Khiết Trinh.

Ðức Maria trinh khiết vẹn toàn.

Các Thánh trinh nữ là những bông huệ trắng tinh tỏa hương thơm ngát nơi tiền đường nhà Chúa là Hội thánh.

Ðức Maria là Trinh nữ vương rạng ngời tỏa hào quang và hương khiết trinh ngập Thiên đường.

Nhưng thế nào là trinh nữ?

Người ta thường nói: “chữ trinh đáng giá ngàn vàng”, nhưng xã hội trần thế với đồi phong bại tục, đã làm cho chữ trinh mất giá và chẳng mấy người biết quý trọng tiết trinh.

Hội thánh không căn cứ vào thể trạng trinh nguyên mà tuyên dương các Thánh trinh nữ, nhưng chỉ con là trinh trong khi nó được kèm với khiết trinh. Và trước nhan Thiên Chúa cũng chỉ có linh hồn khiết trinh mới là trinh trong.

Vì thế, có thể có người được xét nghiệm lầm sàng bảo đảm cho là: còn thể trạng trinh nguyên, nhưng thực tế tâm hồn người đó đã sa đọa vì tư tưởng, ước muốn của người ấy đã vẩn đục do gương xấu, do sách vở, phim ảnh đồi trụy… nhất là do giao du với ngụy trang tình bạn.

Trái lại, cũng có những người bị phẫu thuật, hay tai nạn hoặc bị xâm phạm thô lỗ và bất công… nhưng vẫn được coi là trinh nguyên trước nhan Thiên Chúa, vì không ưng thuận điều sai trái. Họ thực là những bông sen vượt trên đầm lầy.

Khiết trinh hệ tại tâm hồn tiết hạnh, tư tưởng trong sáng và biết dè dặt hơn là thể xác vẹn toàn.

Sự khiết trinh trong sáng của Ðức Mẹ lại được Ðức Chúa Thánh Thần quản lý và biến thành cung điện thánh thiện cho ngôi lời xuống thế.

Tâm hồn Ðức Maria đã được lửa kính mến Chúa hướng dẫn và đi lên, chứ không bao giờ để cho tư tưởng trần tục xâm nhập làm hoen ố.

Hội thánh tôn vinh Ðức Maria là đấng trinh khiết vẹn toàn cả về tinh thần và thể lý. Cung lòng Ðức Mẹ đã được trở nên Tòa Ðấng của Cong Thiên Chúa làm người, của vua muôn vua…

 

Cầu nguyện.

1. Lạy Ðức Mẹ Maria khiết trinh vẹn toàn, con kính chảo Mẹ đầy ơn phúc, Nữ vương các thánh nam cùng các thánh nữ.

* Hát

2. Lạy Ðức Mẹ Maria, đấng đẹp lòng Thiên Chúa và Con Thiên Chúa đã đầu thai làm con Mẹ vì cung lòng Mẹ tuyệt đối trinh trong.

* Hát

3. Lạy Ðức Mẹ Maria, xin Mẹ giữ gìn giới trẻ trong trắng và giúp cho nhiều người được nhập hàng những kẻ mặc áo trắng trinh trong theo Con Chiên Thiên Chúa, hát bài thánh ca tuyệt vời.

* Hát