Tháng kính Đức Mẹ

Lm. P.M Nguyễn Châu Hải.

Ngày 7 tháng 5

Xin Ơn Biết Xa Lánh Ðiều Tội Lội.

Ðức Maria vô nhiễm nguyên tôi.

Nguyên tổ chúng ta là Ađam và Evà đã phụ tình Thiên Chúa, tự cắt đứt tình nghĩa với Thiên Chúa vì thế, chúng ta là con cháu các ngài, bị ảnh hưởng tội vô ơn, óc phản động ngay từ lúc mới được hoài thai trong lòng mẹ. Ðó là án phạt tội nguyên tổ, tội cầm buộc ta trong kiếp lầm than.

Nhưng Thiên Chúa là tình yêu vô biên và trung kiên muôn đời, không nỡ bỏ mặc ta lầm than trong kiếp tội lỗi, đã tha thứ cho cả loài người chúng ta ngay. Nhưng với điều kiện là từng người phải tin và nhận Ðức Kitô là Con Thiên Chúa và là Ðấng Thiên Chúa sai xuống gian trần để giải thóat cả nhân loại khỏi xiềng xích là tội lỗi và tính hư tật xấu.

Ðể được như thế, Thiên Chúa đã tiên liệu cho Ðấng Cứu thế một người mẹ xuất thân từ dòng dõi Ađam, Evà. Nhưng không lẽ Mẹ Ðấng Cứu Thế mà mang án tội tổ tông, thì làm sao chế ngự được Satan. Thiên Chúa đã tiên báo khi lên án Satan: người nữ sẽ đàp đầu mày, mày muốn cắn gót chân bà, nhưng không cắn được.

Hình ảnh này cho ta thấy satan đã bị Ðức trinh nữ Maria đạp đầu xuống đất. Nó lồng lộn muốn hại bất cứ ai, là tôi người đó vào đường tội lỗi. Nhưng nhờ tình thương và uy quyền của đức Maria che chở, nó không làm hại được ta nếu ta nép mình bên Mẹ. Như vậy, nếu ta gắn bó với Ðức Mẹ là Mẹ yêu thương ta, thì ta sẽ lánh xa được lòng hận thù và sự tàn ác của Satan.

Thiên Chúa đã vì công nghiệp vô cùng của Ðấng Cứu thế mà ban cho Mẹ Ngài khỏi liên lụy về tội nguyên tổ. Ðức Maria là Ðấng đầu tiên được hưởng ơn cứu độ.

 

Cầu nguyện.

1. Lạy Ðức Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, con xin được cùng Mẹ tạ ơn Thiên Chúa vì ơn đặc biệt Chúa ban cho Mẹ, nhờ đó chúng con không bị quỷ dữ làm hại được.

* Hát

2. Lạy Ðức Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, là Tòa đấng khôn ngoan, là Mẹ nhân ái của chúng con, xin Mẹ gìn giữ chúng con được luôn trong trắng cả xác hồn.

* Hát

3. Lạy Ðức Mẹ Maria, nhờ ơn vô nhiễm nguyên tội, Mẹ đã trở nên tạo vật cao cả nhất của Thiên Chúa. Xin Mẹ giúp chúng con sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa.

* Hát