Tháng kính Đức Mẹ

Lm. P.M Nguyễn Châu Hải.

Ngày 6 tháng 5

Xin Ơn Khiêm Nhường.

Theo gương Mẹ ta cần tự hạ trước mặt Chúa.

Khi Ðức Maria vừa nghe lời bà Isave chúc khen Mẹ có phúc hơn tất cả nữ giới, thì phản ứng của Ðức Mẹ là: nhận biết mình có phúc thật, nhưng xưng ra phúc đó chính là do Thiên Chúa muốn làm hiển vinh danh Ngài. Mẹ thưa với Thiên Chúa: “Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa vì Người đã làm cho tôi những điều kỳ diệu. Danh Ngài là Thánh”.

Vậy khiêm nhuờng thật không phải là chối bỏ vinh dự và hạnh phúc Thiên Chúa ban cho, nhưng quy hướng chúng về Thiên Chúa với tâm tình biết ơn và cảm tạ Thiên Chúa. Vì mọi điều Chúa đã làm:

- Chúa hạ bệ kẻ kiêu căng và nâng cao những ai ở khiêm nhường.

- Kẻ giàu có Chúa đuổi về tay trắng và cho kẻ đói nghèo được cơm no áo ấm.

- Chúa phù trợ, hướng dẫn những ai kính sợ Ngài.

Vì khiêm nhường, Ðức Mẹ nhận thức mình chỉ là không và xưng ra những gì mình có đều do Thiên Chúa thương ban cho không điều kiện. Và biết mình phải sống làm sao để thiên hạ nhận ra thế nào là phúc thật cho những ai sống vì Chúa, sống cho Chúa và sống với Chúa. Ðức Maria đã nói một câu, nghe thì tưởng là tự phụ, nhưng nếu suy tư, câu cấy lại là lời khiêm nhường và biết ơn đối với Thiên Chúa. Ðức Maria nói từ đây muôn đời sẽ khen tôi có phúc vì Ðấng Toàn năng đã làm cho tôi những điều kỳ diệu, danh Ngài thật chí thánh chí tôn.

 

Cầu nguyện.

1. Lạy Ðức Mẹ Maria, vì Mẹ đã tự hạ xưng mình là tôi tớ của Thiên Chúa, nên Thiên Chúa đã tôn vinh Mẹ là nữ vương trời đất. Xin giúp chúng con, nhận thức được sự yếu hèn của mình, để được Thiên Chúa đoái thương.

* Hát

2. Lạy Ðức Mẹ Maria, xin cho con biết theo gương Mẹ, luôn khiêm nhường quy hướng đời con về Thiên Chúa để tôn vinh Ngài.

* Hát

3. Lạy Ðức Mẹ Maria, xin cho con biết sống khiêm nhường theo gương Mẹ, để đón nhận và hưởng dùng ơn Chúa với tâm tình biết ơn.

* Hát