Tháng kính Đức Mẹ

Lm. P.M Nguyễn Châu Hải.

Ngày 5 tháng 5

Xin Ơn Biết Luôn Luôn Sám Hối.

Vững tin vào tình Mẹ Maria yêu ta mà chân thành sám hối.

Có lần thánh Anphong, tổ phụ dòng Chúa Cứu Thế, trong lúc phấn khởi vì cảm thấy mình thiết tha kính mến Ðức Mẹ nên thưa với Ðức Mẹ: “Mẹ ơi, Mẹ biết không, con kính mến Mẹ hơn là Mẹ thương con”, thì liền sau đó Thánh nhân cảm thấy xấu hổ vì như nghe được Ðức Mẹ trả lời. Này con nhỏ dại của Mẹ, Mẹ yêu con bao la tha thiết không thể nói ra bằng lời. Tình con yêu mẹ có là chi.

Và như để chuộc lỗi, thánh nhân đã sáng tác một tập sách tựa đề là “Vinh quang Ðức Maria”. Sách này đã được dịch ra nhiều thứ tiếng, cả bằng tiếng Việt nam được phổ biến rộng rãi. Hiện nay không gặp lại nguyên bản, nhưng tư tưởng của Thánh nhân đã thấm lòng nhiều tác giả nói về Ðức Mẹ, và được lập lại trong những thi ca, ca tụng Mẹ Maria. Tung hô tình Mẹ yêu ta tha thiết, mặn mà vượt xa tất cả tâm tình của các bà mẹ trẻ ngàn đời góp lại.

Vì không ai kính mến Thiên Chúa và Ðức Giêsu bằng Ðức Mẹ. Cũng không ai có tấm lòng vị tha và hiểu hoàn cảnh của chúng ta bằng Ðức Mẹ. Không ai thiết tha với các linh hồn bằng Ðức Mẹ, và cũng không ai hiểu thấu được những đau khổ Chúa Giêsu chịu để cứu các linh hồn như Mẹ. Nên ngoài Thiên Chúa, cũng không ai biết và hiểu được tình mẫu tử của Mẹ đối với chúng ta.

Cũng không ai hiểu giá trị một linh hồn đáng yêu đáng quý trước mặt Thiên Chúa bằng Ðức Mẹ. Kinh thánh nói: “Thiên Chúa yêu thương ta dường ấy đến nỗi đã sai chính Con yêu quý của Chúa là Ngôi Lời xuống trần để giải thóat loài người khỏi ách nô lệ Satan”.

Vậy dù ta không cảm nhận được nhưng hãy tin là ta đang được Ðức Mẹ yêu thương đậm đà.

 

Cầu nguyện.

1. Lạy Ðức Mẹ Maria, con chân thành kính mến Mẹ, nhưng sánh với tình Mẹ yêu con bao la như thế, con nguyện xin trọn đời kính mến Mẹ.

* Hát

2. Lạy Ðức Mẹ Maria, con xin dâng Mẹ toàn thân con và trót cả đời con để được thuộc về Mẹ.

* Hát

3. Lạy Ðức Mẹ Maria, con xin dâng Mẹ gia đình con và cả cộng đoàn chúng con. Xin Mẹ cho chúng con được trung thành kính mến Mẹ.

* Hát