Tháng kính Đức Mẹ

Lm. P.M Nguyễn Châu Hải.

Ngày 4 tháng 5

Xin Ơn Giữ Tâm Hồn Luôn Trong Trắng.

Hãy chứng tỏ lòng ta yêu mến Ðức Maria.

Có nhiều cách  tỏ lòng kính mến Ðức Mẹ như: hằng đêm trước khi ngủ ta đọc ba Kinh kính mừng, dâng hoa đèn trước ảnh Ðức Mẹ … nhất là sốt sắng đọc Kinh mân côi hằng ngày ít là đôi ba chục, rước lễ ngày thứ bảy đầu tháng và các ngày lễ Ðức Mẹ.

Tất cả những việc đó dù rất đẹp lòng Ðức Mẹ, nhưng có thể chưa đáp lại lòng Ðức Mẹ mong muốn nơi ta, nếu ta không có tâm hồn biết xa lánh tội, xa lánh điều xấu.

Một bà góa nọ, chỉ có cậu con trái duy nhất, bà lo cho con được ăn học. Nhưng trước khi con thành đạt thì bà đã phải vĩnh viễn xa con vì bệnh nan y. trên giường bệnh, bà thưa với Ðức Mẹ.

- Lạy Mẹ Maria, con biết dù chẳng đáng nhưng đã được Mẹ thương yêu và Mẹ cũng biết con thương con trai con thế nào. Con cũng biết Mẹ thương nó nhiều, con vui lòng chết, vì ai ai cũng phải chết. Nhưng sẽ lo cho nó biết sống đức tin, sống trong sạch? Con dâng con trai con cho Mẹ, xin Mẹ thay con săn sóc cho nó, đừng để nó mất đức tin và sống xa Thiên Chúa.

Rồi bà gọi con lại bên giường bảo.

- Mẹ không còn lo mọi sự cho con được nữa, về tài sản mẹ đã làm đầy đủ thủ tục để có người quản lý cho con. Con phải lo sống đạo và học hành. Con không phải lo gì về tiền bạc. Con cần gì thì có người lo cho con. Khi thành đạt và đến 21 tuổi, người ta sẽ trao trả quyền quản lý tài sản lại cho con. Mẹ chỉ xin con hứa với mẹ suốt đời con sẽ hằng ngày đọc năm chục kinh mân côi dâng kính Ðức Maria như hằng ngày mẹ con ta đã từng đọc mỗi tối.

Khi đã an táng mẹ rồi, người con trai vẫn hằng ngày đọc năm chục kinh mân côi, nhưng rồi bè bạn biết anh nhiều tiền, muốn khai thác nên rủ rê và đẩy anh vào đường sa đọa theo chúng ăn chơi trác táng.

Hết tang mẹ thì chàng cưới vợ.

Ðang bữa tiệc linh đình, thì bà quản lý vào nói với chàng, có một bà rất sang đưa quà đến mừng cậu. Bà đang ở phòng khách. Cậu ngạc nhiên vì khách mời đã đủ mặt. Vậy bà này là ai, mình quên mời à?

Khi gặp khách, anh càng bỡ ngỡ nói không nên lời. Bà khách hỏi anh:

- Con quên ta rồi sao?

Không đợi trả lời, bà trao cho anh hộp bánh rất thơm và trông có vẻ rất ngon, nhưng anh rút tay lại nói:

- Thưa bà, con cám ơn bà, bánh tuy thơm ngon, nhưng con không dám đưa ra mời khách vì cái khay đựng bánh quá dơ.

Bà khách bảo:

- Con ơi, hằng ngày con dâng cho ta năm chục kinh mân côi như con hứa với mẹ con. Ta rất quý kinh mân côi, nhưng vì tâm hồn không trong sạch và nếp sống bê bối của con làm mất hết giá trị cao quý của lời kinh con đọc.

Rồi bà biến đi, anh hiểu là Ðức Mẹ đến cảnh cáo, nên từ đó anh ăn năn trở lại và gia đình hạnh phúc.

 

Cầu nguyện.

1. Lạy Ðức Mẹ Maria, con biết tâm hồn không trong sạch thì lời kinh và việc lành cũng không làm Mẹ vui. Xin Mẹ giữ gìn con trong trắng và khiết tịnh.

* Hát

2. Lạy Ðức Mẹ Maria, con biết mình tội lỗi và cũng biết các việc lành con dâng Mẹ không đáng Mẹ nhìn đến, nhưng xin Mẹ giúp con sám hối và sửa sai.

* Hát

3. Lạy Ðức Mẹ Maria, xin Mẹ giúp con được lòng sám hối chân thành và quyết tâm sống xứng đáng là con Mẹ.

* Hát.