Tháng kính Đức Mẹ

Lm. P.M Nguyễn Châu Hải.

Ngày 30 tháng 5

Xin Ơn Can Ðảm Sống Ðạo.

Ðức Mẹ Trà Kiệu

 Trà Kiệu là Trung tâm Thánh mẫu của Giáo phận Ðã Nẵng. Hằng năm vào ngày 31 tháng 5, giáo xứ Trà Kiệu tổ chức rước kiệu Ðức Mẹ trọng thể. Cứ ba năm một lần có đại hội Ðức Mẹ Trà Kiệu do toàn thể Giáo phận tổ chức, khách thập phương ngoài giáo phận cũng đến tham dự.

 

Cầu nguyện.

1. Lạy Ðức Mẹ Maria, dù không được thấy Ðức Mẹ hiện đến cứu giúp rõ ràng, nhưng con vẫn tin rằng không có Mẹ bênh vực chở che, Trà Kiệu không thể thoát nạn. Xin cám ơn Mẹ.

* Hát

2. Lạy Ðức Mẹ Maria, trên đường về nước Trời, chúng con phải đương đầu với bao nhiêu là chướng ngại. Xin Mẹ thương che chở giữ gìn chúng con.

* Hát

3. Lạy Ðức Mẹ Maria, dù ma quỷ có gian manh, chúng con không sợ, vì chúng con tin có Mẹ phù trì chúng con.

* Hát