Tháng kính Đức Mẹ

Lm. P.M Nguyễn Châu Hải.

Ngày 3 tháng 5

Xin Ðược Ơn Vững Ðức Tin Nơi Tình Ðức Mẹ Yêu Ta.

Ta phải kính mến Ðức Mẹ vì ta là con Ðức Mẹ.

Nếu bạn không tin nhận Thiên Chúa là Cha thì quả là tội nghiệp cho bạn, vì khi còn sống ở trần gian, bạn chỉ là một tạo vật mồ côi. Dù bạn có giàu sang vàng muôn bạc triệu, bạn chỉ là nô lệ cho vật chất. Khi bạn xuôi tay, vật chất bỏ bạn. Thân xác bạn sẽ tiêu tan. Linh hồn bạn bơ vơ như con không cha. “Con không cha như nhà không nóc”.

Nhưng nếu bạn nhận Thiên Chúa là Cha, thì đời đời bạn sẽ có Chúa làm gia nghiệp. Gia nghiệp của bạn là: hạnh phúc có Thiên Chúa là Cha đến muôn đời.

Vả lại, dù bạn không nhận biết Thiên Chúa là cha. Ngài cũng vẫn yêu thương bạn. Vì tình thương của Thiên Chúa thật bao la không bến không bờ.

Chính vì thương bạn, mà về thể lý Thiên Chúa ban cho bạn được làm người có mẹ, để được nuôi dưỡng, được giáo dục thành nhân. Về tinh thần Ngài ban cho bạn Ðức Mẹ. Mẹ từ bi, Mẹ nhân ái. Ðức Maria không sinh ra bạn phần xác nhưng Người yêu thương bạn gấp trăm ngàn lần hơn bà mẹ đẻ cưu mang bạn, yêu thương bạn. Mà cũng phải nói là chính vì mẹ đẻ của bạn cũng kính mến Ðức Maria nên đã phó thác bạn cho Ðức Mẹ. Bạn hãy đích thân nói lời: “Lạy Ðức Mẹ Maria là Mẹ con, toàn thân con thuộc về mẹ”.

Khi Ðức Giêsu Kitô dâng mình làm lễ hy sinh trên thập giá, để ta được nhờ sự chết của Ngài mà được tái sinh làm con cí Thiên Chúa, thì Chúa Giêsu cũng đã trối chúng ta cho Mẹ Maria khi Ngài nói: “Này bà, Gioan là con Bà”. Gioan là môn đệ yêu quý của Chúa, thay cho cả loài người đứng bên Ðức Mẹ, chứng kiến cuộc tử nạn sinh ơn cứu độ của Chúa.

Bạn có tin Ðức Mẹ yêu thương bạn và đã làm, đang làm và còn làm tất cả những gì Ðức Mẹ có thể làm để bạn được hạnh phúc đời đời không? Nếu bạn không tin, thì Ðức Mẹ cũng vẫn là mẹ của bạn và của chúng ta hết thảy, dù chúng ta là giáo hay lương, dù chúng ta chối bỏ tình yêu Ðức Mẹ, xúc phạm đến Ðức Mẹ, thì Ðức Mẹ vẫn thương yêu ta như chỉ có mình bạn trên đời, nghĩa là Ðức Mẹ yêu thương bạn hết tình, Mẹ không muốn bạn phải đời đời bơ vơ.

 

Cầu nguyện.

 1. Lạy Ðức Mẹ Maria, con tin rằng Mẹ yêu con hơn con có thể tưởng tượng được. Con xin được suốt đời làm con hiếu thảo của Mẹ.

* Hát.

2. Lạy Ðức Mẹ Maria, vì yếu đuối và bị vật chất cũng như tình đời lôi kéo, con nguyện xin Mẹ đừng buông con.

* Hát.

3. Lạy Ðức Mẹ Maria, biết bao người không được biết hay cố tình không muốn biết Mẹ yêu thương họ. Con tin là Mẹ không chấp. Vậy xin Mẹ dắt dìu họ về với Mẹ để nhờ Mẹ họ được biết Thiên Chúa là Cha, như chính chúng con đang được hạnh phúc sống trong tình Chúa yêu.

* Hát.