Tháng kính Đức Mẹ

Lm. P.M Nguyễn Châu Hải.

Ngày 24 tháng 5

Xin Ơn Vững Tin Từ Tâm Của Ðức Mẹ Maria Fatima

 

Giữa lúc thế chiến I (1914-1918) đang vào giai đoạn ác liệt nhất, thì Ðức Maria đã nghe lời nhiều con cái cầu xin mà hiện ra với 3 trẻ nghèo, nhưng được giáo dục rất tốt về giáo lý và cách sống.

Lần thứ nhất vào ngày 13 tháng 5 và liên tiếp cũng vào ngày 13 tháng 6,7,8,9 và 10 năm 1917. Ngoài các bí mật riêng cho từng người thì Ðức Maria hứa: Ðại chiến sẽ kết thúc, nhưng nếu người ta không ăn năn hối cải thì có thể chiến tranh sẽ trở lại tàn khốc hơn.

Và Ðức Mẹ ban ba mệnh lệnh cũng có thể nói là ba bí quyết để đem lại hòa bình cho thế giới

Thứ nhất là phải cải thiện đời sống. Cũng là chính điều Ðức Kitô cứu thế đã kêu gọi hãy sám hối và tin vào Tin mừng. Sám hối là từ bỏ điều xấu và tin vào Tin mừng là lấy Phúc âm làm chỉ nam cho đời sống.

Thứ hai là siêng năng lần hạt mân côi.

Thứ ba có kính mến Mẹ thì hãy học cùng mẹ: kính mến Thiên Chúa hết lòng và yêu thương đồng loại như bản thân. Nói cách khác là hãy tôn sùng Mẫu Tâm Mẹ để nên giống Mẹ.

 

Cầu nguyện.

1. Lạy Ðức Mẹ Maria đã dùng Fatima để truyền bá ba mệnh lệnh cũng là ba phương thế phải dùng để tránh tại họa. Xin cho chúng con được thành tâm thực hiện lời Mẹ dạy.

* Hát

2. Lạy Ðức Mẹ Maria, Mẹ dạy chúng con sám hối. Xin giúp chúng con thành tâm sám hối.

* Hát

3. Lạy Ðức Mẹ Maria, Mẹ dạy phải siêng năng đọc kinh Mân côi. Xin cho chúng con được nhờ kinh Mân côi mà cải thiện đời sống.

* Hát