Tháng kính Đức Mẹ

Lm. P.M Nguyễn Châu Hải.

Ngày 23 tháng 5

Cầu Nguyện Với Ðức Mẹ

Ðức Mẹ lộ Ðức.

 

Ngày 11 tháng 2 năm 1858 còn đang mùa lạnh, nhiều nơi tuyết vẫn rơi và nước đông thành đá trên các mặt hồ, thế mà cô Bernadetta, một thiếu nữ con nhà nghèo đi mót củi với hai cô bạn. Hai cô nhỏ đã lội suối sang bên kia sông Gave. Bernadetta vì bị chứng hen suyễn không dám lội, còn đang đứng trước cửa động Massabrel. Thình lình nghe tiếng gió, nhưng không thấy lá cây lay động, rồi đột nhiên có thấy một bà áo trắng, cầm chuỗi Mân côi nhìn cô mỉm cười.

Ngày thứ hai, Bernadetta lại đến hang và có nhiều bạn cùng đến. Bà cũng hiện ra mỉm cười với cô nhưng không nói gì và ngoài cô, không ai thấy bà.

Lần thứ ba, Bernadetta cảm thấy ao ước đến hang, và khi cố đến, thấy Bà đang chờ cô.

Lần này bà bảo là nội trong 15 ngày, ngày nào cô cũng đến gặp Bà ở đó.

Tin này đồn ra, không ai tin, nhưng cảnh sát thì ngăn cản không cho ai đến khu vực hang động. Sau đó còn cấm cô không được đến hang đá. Có ngày họ bắt giam cô không cho đến hang đá, nhưng khi họ cho về thì cô lại chạy như bay đến gặp Bà

Bà bảo cô rằng cô sẽ không được hưởng hạnh phúc ở đời này, nhưng cố sẽ rất hạnh phúc đời sau. Bà cũng bảo cô phải thưa với cha sở, bà muốn có một cuộc rước kiệu đến động và một nhà nguyện nhỏ ở đó.

Cha xứ không tin nhưng bảo cô hỏi tên bà.

Ðến ngày 25.3.1858 Lễ truyền tin, Bà mới nói bằng thổ âm tên Bà là Ðấng Vô Nhiễm Nguyên Tội. Khi có báo cáo lại cho cha sở lời Bà nói, cha sở hết sức ngạc nhiên. Vì tín điều Ðức Mẹ vô nhiêm nguyên tội mới được Ðức Giáo hoàng Piô IX tuyên bố cuối năm 1854, nhưng chưa được phổ biến rộng rãi, các sách thần học và các sách giáo lý địa phương cũng chưa nói đến. Thế mà Bà lại nói bằng thổ âm nên cha xứ tin Bà áo trắng đó là Ðức Maria, nhưng Ngài vẫn làm mặt nghiêm với Bernadetta để không làm cớ cho bị xuyên tạc.

 

Hiện ra tại Lộ Ðức.

Ðức Maria xác nhận tín điều Ðức Maria vô nhiễm nguyên tội và nhắn nhủ: cầu nguyện, sám hối. Ban suối nước phép lạ để tỏ ra quyền phép Thiên Chúa. Biến Lộ Ðức nơi hẻo lánh thành trung tâm hành hương, đặt cơ sở để Lộ Ðức trở thành trung tâm cầu nguyện, bác ái và huynh đệ.

 

Cầu nguyện.

1. Lạy Ðức Mẹ Maria Lộ Ðức, Mẹ đã thể hiện lòng từ bi và quyền năng của Mẹ qua nước suối chữa nhiều bệnh tật. Chúng con cảm ơn Mẹ.

* Hát

2. Lạy Ðức Mẹ Lộ Ðức đã biến Lộ Ðức thành trung tâm cầu nguyện, huynh đệ và bác ái, chúng con cám ơn Mẹ.

* Hát

3. Lạy Ðức Mẹ Maria Lộ Ðức, biết bao người đã xa Thiên Chúa, quên Thiên Chúa đã được ơn trở lại, chúng con cảm ơn Mẹ.

* Hát