Tháng kính Đức Mẹ

Lm. P.M Nguyễn Châu Hải.

Ngày 12 tháng 5

Cầu Cho Hội Thánh Ðược Thánh Thiện Nhờ Mẹ Maria

Ðức Maria là Mẹ Hội Thánh.

 

Hội thánh là nhiệm thể của Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu là đầu, còn chúng ta là chi thể của Chúa. Vì nhờ phép rửa tội ta được nên chỉ thể của Chúa Kitô, mà hội thánh là nhiệm thể của Ngài.

Vậy Ðức Mẹ là Mẹ sinh ra Chúa Giêsu mà không sinh ra chúng ta là chi thể của Chúa Giêsu sao?

Trong cuộc tử nạn, đang khi Ðức Chúa Giêsu bị treo trên khổ giá, Chúa đã hướng nhìn Ðức Mẹ và Thánh Gioan. Người đứng bên Ðức Mẹ, được coi như vị đại diện cho cả loài người. Ðức Giêsu biết giây phút cuối đời của mình sắp đến, Ngài phó thác thánh Gioan làm con Ðức Mẹ “Này bà, Gioan là con Bà”, mà Thánh Gioan tông đồ là người đàn ông thân tín, duy nhất đứng bên Thánh giá với Ðức Mẹ. Chúa lại nói: “Gioan, Bà ấy là Mẹ con”. Vì thế, tất cả kitô hữu đều là con Ðức Mẹ. Và lại không ai là Kitô hữu chân chính mà lại không nhận Ðức Mẹ là Mẹ.

Ðức Maria vì thế là mẹ các Ðức giáo hoàng, là mẹ hàng Giám mục, các linh mục, các phó tế và tất cả giáo dân mà lại không phải là mẹ giáo hội sao?

Vả lại, giáo hội mỗi khi dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa trong các dịp lễ Ðức Mẹ, cũng cậy nhờ Ðức Mẹ giúp lời cầu nguyện cho con cái. Ðức Piô XII đã dâng cả thế giới cho Ðức Mẹ và nhiều giáo phận cũng đã dâng cả con cái cho Ðức Mẹ

Như vậy, Ðức Mẹ là Mẹ hội thánh đã mặc nhiên như một tín điều.

 

Cầu nguyện.

1. Lạy Ðức Mẹ Maria, con tin và tuyên xưng Hội thánh là nhiệm thể của Ðức Giêsu, nên Mẹ cũng là Mẹ hội thánh, Mẹ tất cả chúng con.

* Hát

2. Lạy Ðức Mẹ Maria là Mẹ hội thánh. Xin thương giúp chúng con được là chi thể lành mạnh của Hội thánh.

* Hát

3. Lạy Ðức Mẹ Maria là Mẹ hội thánh, chúng con xin được cùng cả hội thánh tung hô Mẹ là Mẹ nhân ái.

* Hát