Tháng Mân Côi


Tháng Hồng

Lê Đình Thông

Tháng 5 và tháng 10 của niên lịch phụng vụ được dành  để tôn kính Đức Mẹ. Tháng 5  Đức Mẹ (mois de Marie) còn được gọi là Tháng Hoa. Trong bài này, tháng 10 Môi Khôi (mois du rosaire) được gọi là  Tháng Hồng.

Ngay từ thiên niên kỷ thứ nhất, Thánh Vịnh Chúa Kitô gồm 150 kinh Lạy Cha, tương  ứng với 150 bài Thánh Vịnh trong Kinh Thánh. Các tín hữu thời đó làm một chuỗi 150 hạt. Sang đến thế kỷ XI bắt đầu có chuỗi 150 kinh Kính Mừng. Năm 1573, ĐTC Grégoire XIII quy định lễ kính Đức Mẹ Môi Khôi vào Chúa Nhật thứ 1 trong tháng 10. Vào thế kỷ XIII, các cha Dòng Đa Minh rao giảng lòng sùng kính chuỗi hạt Môi Khôi.

18 lần Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức (1858) và 6 lần Đức Mẹ hiện ra tại Fatima (từ 13-5-1917 đến 13-10-1917) càng làm tăng  lòng sùng kính Thánh Mẫu.

Trong tiếng Pháp, ‘‘rosaire’’ là chuỗi hồng hoa của  Đức Mẹ. Tiếng Việt cổ phiên âm Mai Quế (hoa hồng) thành ra Mai Khôi, nói trại thành Môi Khôi (tên một loại ngọc  đẹp).

Ngày 1 Tháng Hồng kính Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu. Thánh nhân là gương mẫu lòng sùng kính Đức Mẹ. Mấy tháng trước khi về trời, thánh Têrêxa đã trước tác bài thơ Mẹ có biết vì sao con lại yêu Mẹ:

Mẹ là Đức Nữ Đồng Trinh,
Mẫu tâm hiền dịu mối tình sắt son.
Mẹ hiền che chở đàn con,
Thoát cơn hoạn nạn mỏi mòn cậy trông

Trong Tháng Hồng Đức Mẹ, chuỗi Môi Khôi còn là những bông hồng quê hương dâng kính Đức Mẹ qua mấy vần thơ lục bát sau đây:

Kinh Kính Mừng 

Kính mừng Đức Mẹ đầy ơn,
Chúa Trời luôn ở lòng son tấc vàng.
Giêsu ơn phúc cưu mang,
Khấn xin Mẹ Chúa soi đàng khắp nơi.
Chúng con tội lỗi một đời, 
Xin thương khấn nguyện sinh thời tử ly.