Tháng Mân Côi


KINH MÂN CÔI VỚI CÁC SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC MẸ MỄ DU
Jn. M. Mai Thy Sơn sưu tầm, chuyển ngữ theo Crown of Stars

Mẹ mong muốn mọi người cùng với Mẹ cầu nguyện trong những ngày này. Hãy hết sức cầu nguyện theo khả năng mình ! Hãy ăn chay nghiêm túc vào các ngày Thứ Tư và Thứ Sáu, và mỗi ngày lần hạt ít nhất ba chuỗi Mân Côi : 5 Sự Vui, 5 Sự Thương, 5 Sự Mừng.” (SĐ 14-08-1984)

Các con thân yêu ! Những lời cầu nguyện của các con đã giúp Mẹ thực hiện kế hoạch của Mẹ. Hãy tiếp tục cầu nguyện để kế hoạch của Mẹ được hoàn tất. Mẹ xin các gia đình trong giáo xứ hãy lần hạt chung trong gia đình. Cảm ơn các con đã đáp lại lời yêu cầu của Mẹ.” (SĐ 27-09-1984)

Các con thân yêu ! Hãy dùng các việc cầu nguyện buổi tối của các con trong gia đình mà cầu cho những kẻ có tội được ơn hoán cải, vì thế giới đang tràn ngập tội lỗi. Hãy lần hạt vào mỗi tối.” (SĐ 08-10-1984)

Mẹ mời gọi các con kêu gọi mọi người lần hạt Mân Côi . Với chuỗi Mân Côi, các con sẽ vượt thắng mọi nghịch cảnh mà Satan đang cố gắng gây ra cho Giáo Hội. Hỡi tất cả các con là Linh Mục, hãy lần hạt Mân Côi ! Hãy dành ra thời gian để lần hạt Mân Côi !” (SĐ 25-06-1985)

Các con thân yêu ! Hôm nay Mẹ đặc biệt kêu gọi các con, ngay lúc này, hãy tiến lên chống lại Satan bằng phương tiện cầu nguyện. Satan còn muốn hoạt động nhiều hơn nữa ngay lúc này đây để cho các con biết được nó đang hoạt động. Hỡi các con, hãy khoác lấy áo giáp để chiến đấu và với chuỗi Mân Côi trên tay các con sẽ đánh bại nó ! Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.” (SĐ 08-08-1985)

Các con thân yêu ! Hôm nay Mẹ kêu gọi các con hãy khởi sự lần hạt Mân Côi với một đức tin sống động. Bằng cách này Mẹ mới có thể giúp các con. Hỡi các con, các con muốn thu nhận được các nguồn ơn huệ mà các con lại không chịu cầu nguyện. Mẹ không thể giúp các con bởi vì các con không muốn gia công. Hỡi các con, Mẹ kêu gọi các con hã
y lần hạt Mân Côi và việc ấy phải trở thành một nghĩa vụ mà các con thực hiện với niềm vui. Có như thế, các con sẽ hiểu được tại sao Mẹ ở cùng các con thời gian lâu như vậy. Mẹ ao ước dạy các con cầu nguyện. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.” (SĐ 12-08-1986)

Hãy cầu nguyện và luôn để tràng hạt Mân Côi trên tay các con như một dấu chỉ cho Satan biết rằng các con thuộc về Mẹ. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.” (Một phần SĐ 25-02-1988)

Các con thân yêu ! Hôm nay, như chưa từng bao giờ, Mẹ mời gọi các con hãy cầu nguyện. Hãy dùng lời cầu nguyện là lời cầu nguyện cho hoà bình. Satan rất mạnh và nó mong muốn không những hủy diệt đời sống nhân loại mà còn muốn hủy diệt cả thiên nhiên và hành tinh mà các con đang sống nữa. Vì thế, hỡi các con, hãy cầu nguyện để các con có thể tự bảo vệ mình bằng phúc lành bình an của Thiên Chúa qua lời cầu nguyện của mình. Thiên Chúa đã sai phái Mẹ đến giữa các con để giúp các con. Nếu các con muốn thế, hãy cầm lấy tràng hạt Mân Côi. Duy chỉ tràng hạt Mân Côi mà thôi cũng có thể làm nên các sự lạ trên thế giới và trong đời sống các con. Mẹ chúc lành cho các con và còn ở cùng các con bao lâu là theo Thánh Ý của Thiên Chúa. Mẹ cảm ơn các con vì đã không phụ bạc với sự hiện diện của Mẹ tại nơi đây và cảm ơn các con vì việc đáp lại của các con đang phục vụ cho điều thiện hoả và hoà bình.” (SĐ 25-04-1991)

Mẹ kêu gọi tất cả các Linh Mục và các nam nữ Tu Sĩ hãy lần hạt Mân Côi và dạy người khác lần hạt. Hỡi các con bé nhỏ, Mẹ đặc biệt yêu thích việc lần hạt Mân Côi. Nhờ lần hạt Mân Côi sẽ mở lòng các con ra cho Mẹ và Mẹ có thể giúp các con. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.” (Một phần SĐ 25-08-1997)

Các con thân mến ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện. Hỡi các con bé nhỏ, cầu nguyện sẽ làm nên sự lạ. Khi các con mệt mỏi và đau ốm cũng như khi các con không biết được ý nghĩa của đời sống các con, hãy lấy tràng hạt Mân Côi và cầu nguyện, hãy cầu nguyện cho đến khi việc cầu nguyện trở nên một niềm vui cho các con được gặp gỡ với Đấng Cứu Chuộc của các con. Hỡi các con bé nhỏ, Mẹ ở cùng các con, bầu cử và cầu nguyện cho các con. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.” (SĐ 25-04-2001 )
 

-o0o-

LỜI CẦU NGUYỆN CỦA CHÚA
LÀ LỜI CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC MẸ


Lạy Cha chúng con ở trên Trời

Các con thân yêu, Mẹ là Mẹ của các con, Mẹ đến với các con và chỉ dẫn cho các con : Thiên Chúa là Cha của các con, Người yêu thương các con biết nhường nào.” (SĐ 02-09-2005 )

Các con thân yêu, Mẹ yêu thương các con bằng một tình yêu đặc biệt và Mẹ mong muốn đưa tất cả các con đều đến với Thiên Chúa ở trên Thiên Đàng.” (SĐ 27-11-1986)

Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng

Hôm nay Mẹ mời gọi các con hãy tôn vinh Thiên Chúa, và vì Danh Chúa, hãy trở nên thánh thiện trong tâm hồn và trong đời sống các con.” (SĐ 05-05-1997)

Nước Cha trị đến. Ý Cha thể hiện

Hãy cầu nguyện, vì chỉ nhờ cầu nguyện mà các con sẽ lướt thắng được ý riêng của các con và sẽ tìm thấy Thánh Ý Chúa ngay cả trong những điều nhỏ bé nhất.” (SĐ 25-03-1998)

dưới đất cũng như trên Trời

Các con thân yêu, Mẹ ở đây để giúp các con và dẫn đưa các con vào Thiên Đàng, và trong Thiên Đàng là niềm vui, mà qua niềm vui ấy, các con hiện nay đã có thể sống đời sống trên Thiên Đàng.” (SĐ 25-05-1991)

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày

Hỡi các con bé nhỏ thây yêu của Mẹ, hãy cầu nguyện sao cho lời cầu nguyện trở nên lương thực hàng ngày của các con.” (SĐ 25-01-1992)

Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con

Hỡi các con bé nhỏ, Mẹ ở cùng các con và mời gọi tất cả các con trước hết hãy tha thứ cho những người trong gia đình các con và rồi các con mới có thể tha thứ cho người khác.” (SĐ 25-01-1986)

Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi mọi sự dữ.

Mẹ sẽ cầu xin Con của Mẹ ban ơn cho các con được hưởng chiến thắng của Chúa Giêsu trước các cám dỗ của Satan.” (SĐ 12-07-1984)

-o0o-

ĐÁP LỜI CỦA ĐỨC MẸ

Kính Mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà…

Chúa Giêsu Kitô, Con của Mẹ, mong muốn qua Mẹ ban cho các con những ân huệ đặc biệt …”

Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ…

Như Mẹ đã mang Chúa Giêsu trong lòng Mẹ, cũng vậy, hỡi các con, Mẹ muốn mang các con đến đời sống thánh thiện …”

Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay…

Hàng ngày Mẹ đều cầu nguyện với Thánh Tử của Mẹ tha thứ mọi tội lỗi của thế gian Mẹ là Mẹ của Người, và Mẹ cầu bầu với Người cho các con tất cả các lời cầu nguyện đều đến với Chúa Giêsu …”

… và trong giờ lâm tử.

Mẹ ở cùng các con và cầu bầu cho các con trước Nhan Thánh Chúa Mẹ ở cùng các con và không ngừng để mắt đến mọi trái tim đã trao phó cho Mẹ …”