Tháng Mân Côi


NĂM SỰ VUI

Hai Tê Miệt Vườn

Niềm vui tràn ngập đất trời,
Bởi con Thiên Chúa làm người trần gian.
Ngài là mạch suối chứa chan,
Để ơn cứu độ, tuôn tràn hồng ân.
Giúp cho nhân thế trở thành,
Con cha chí ái, công dân Nước Trời.
Từ nay tất cả loài người,
Ở trong sự thật, rạng ngời lẽ ngay.
Vũ hoàn lại được đổi thay,
Khi lòng nhân thế, chẳng hay gian tà.
Địa cầu đầy ắp tiếng ca,
Những lời chúc tụng vang xa đất trời.
Chính nhờ Con Chúa vào đời,
Chung chia thân phận kiếp người dương gian.