Huấn lệnh uy quyền Vị Nữ Hoàng
Dạy con tỉnh thức chớ mơ màng
Yêu thương bác ái sống khiêm tốn
Phục vụ đơn sơ vui nhẹ nhàng
Hạnh phúc Ngôi Lời Con cứu độ
Vĩnh hằng Thánh Thể Mẹ cưu mang
Tôn sùng Thánh Thể, năng Kinh Hạt
Tiến thẳng Thiên Đàng hưởng ánh quang.