Tháng Mân Côi


LỜI KINH THÁNG MƯỜI

Antôn Lương Văn Liêm

Tháng mười, tháng của lời kinh
Ave, Mẹ được phúc ân dư đầy
Mân Côi, kết nối ân tình
tình Trời với đất, tình người muôn phương
tháng mười, Mẹ Chúa Toàn Năng
hứa ban phúc lộc những ai chuyên cần
ngày đêm, tha thiết cầu kinh
miệng vang câu hát, Kính Mừng Maria
****
Tháng mười, gặp lúc bão giông
tay chèo mỏi rã, thuyền đời ngã nghiêng
ai ơi, muốn vững tay chèo
siêng năng, lần chuỗi Môi Khôi mỗi ngày
hướng về, Mẹ Chúa Tình Thương
lời kinh tha thiết, van xin chân thành
Mẹ thương giúp sức tay chèo
thuyền đời lướt sóng, tới bờ bình yên.
****
Trần gian, đêm tối hãi hùng
quỷ ma cám dỗ, ba thù kéo lôi
thân ta, yếu đuối mỏng dòn
dễ sa cạm bẫy, hư người mất ơn
tháng mười, sức mạnh ân ban
ngang qua Mẹ Chúa Nữ Vương Thiên Đàng
Mân Côi Mẹ đã trao tay
giúp ta đánh bại ba thù ai ơi.
****
Tháng mười, sám hối tận căn
lỗi lầm, ta trót đa mang trong đời
mũ gai, đinh nhọn, lưỡi đòng
bởi ta tội lỗi, Chúa Trời phải mang
tháng mười Mẹ cất lời khuyên
ăn năn, sám hối quay về đường ngay
Mân Côi, sớm tối chuyên cần
Mẹ thương dìu dắt giúp ta quay về.
****
Tháng mười, cất tiếng tạ ơn
Chúa thương ban tặng phúc ân dư đầy
Cơm ăn, áo mặc hằng ngày
thời gian, sức khỏe, tiền tài có dư
Mân Côi dâng Mẹ Chúa Trời
tấm lòng con thảo đan lời tạ ơn
trong đời Mẹ cất tiếng cầu
Giúp ta đón nhận phúc lành Chúa ban.