Tháng Mân Côi


ĐIỆP KHÚC MÂN CÔI

Trầm Thiên Thu

Tháng Mười trăn trở cuối năm
Vui buồn thế sự trăm năm kiếp người
Lâm râm Điệp Khúc Mân Côi
Câu kinh nâng nhẹ bước đời nhân sinh

Vui mừng reo khúc Thánh Kinh
Dẫu đau thương vẫn miên hành sớm khuya
Điều mừng điểm xuyết như thơ
Lặng nghe hạnh phúc ngân nga nhẹ nhàng

Nhìn lên Đức Mẹ: “Kính mừng…”
Nguyện cầu phù hộ dọc đường trần ai
Tin yêu giữa cảnh đọa đày
Rộng lòng nhân ái từng ngày tháng qua

Khúc Mân Côi vẫn thiết tha
Nụ cười thánh đức nở hoa tuyệt vời
Hân hoan riêng khoảng tháng Mười
Kính dâng Mẹ chuỗi-cuộc-đời của con