Tháng Mân Côi


DÂNG MẸ

Lm. Khuất Dũng sss

Sám hối ăn năn Mẹ gọi mời
Những ai mau mắn biết vâng lời
Nhẹ vơi buồn tủi sầu cay đắng
Xoa bớt nỗi đau thấm lệ rơi
Trần thế bấp bênh còn chới với
Nước trời bền vững hết chơi vơi
Con đường hạnh phúc Mẹ đưa lối
Thơm ngát hy sinh hoa cuộc đời