Tháng Mân Côi


CHUỖI HOA HỒNG

Trầm Thiên Thu

Câu kinh thức giấc tháng Mười
Lâm râm lần hạt Mân Côi: Kính mừng…
Tình yêu thắm sắc hoa hồng
Dẫu hành trình tục lụy vương tội tình

Giáo đường tràn ngập suối kinh
Tà dương ngả xuống, lung linh ánh chiều
Miên man tha thiết tin yêu
Ở gần bên Mẹ dạt dào bình an

Tháng Mười lần bước tâm hồn
Đếm từng hạt ngọc siêu phàm Mân Côi
Kính mừng Thánh Mẫu tuyệt vời
Vui-Thương-Mừng-Sáng nở tươi Hoa Hồng