Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ


THÁNG NĂM, MÙA HẸN
Tuyết Mai Texas

Tháng Năm, như một lần đến hẹn.
Mùa Hoa về, thắm khắp sơn khê
Hoa trên phố núi, trên xóm vắng
Hoa rực trời hoa đẹp say mê!

Hoa dẫu đẹp muôn hương muôn sắc
Cũng thoáng mau sớm nở chiều tàn
Mẹ đẹp lắm hương tình ngây ngất
Đẹp thiên thu đẹp vượt thời gian

Muôn hoa dâng tiến Mẹ Thiên Đàng
Chúc tụng Mẹ, Nữ Vương tuyệt Mỹ