Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ


Tháng Hoa Dâng Mẹ
Miên Thụy

Tháng năm dâng hoa cho mẹ
Tạ ơn nuôi dưỡng một đời
Mẹ đã ôm con vất vả
Chín tháng mang nặng buồn vui

Tháng hoa dâng mẹ tuyệt vời
Lòng thành đến mẹ đó thôi
Xưa me tảo tần hôm sớm
Nuôi con khốn khó nên
người

Mẹ ơi ! hiểu lòng con trẻ
Làm sao nói hết nên lời
Bài ca muôn vàn kính mẹ
Lòng con ghi tạc trọn đời

Tháng hoa xin dâng tặng mẹ
Con nhớ bao giờ lãng quên
Thương me suốt đời mưa nắng
Nuôi con một bóng mẹ hiền

Mong me sống đời trăm tuổi
Con về chúc thọ bình yên
Mẹ ơi đời con rong ruổi
Cầu mong mẹ bớt ưu phiền