Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ


SUY TƯ THÁNG HOA
(Cộng đoàn Bến tre)

Mẹ lặng lẽ trên núi
Cúi mình nhìn chúng con
Héo hon mòn mõi đợi
Lời kinh nguyện sáng chiều
Điều mà nhiều người thế
Chẳng để ý lưu tâm
Chỉ chăm lo thực tại
Mà nguy hại về sau
Còn đâu nửa hởi Mẹ!!!
Thế gian đang đắm chìm
Trong vũng đầy tội lỗi
Hỡi ôi! Mẹ của con ...
Còn ai nhớ đến Mẹ
Và ... Mẹ đã tuôn trào
Nguồn suối lệ ân tứ
Mẹ cứ hoài đớn đau
Hầu cầu mong nhân loại
Ngoái đầu quay trở lại
Mãi mà họ không nghe
Để Mẹ lại khóc nữa
Chan chứa khắp mọi nơi
Hởi ơi người dương thế
Để ý nghe tiếng Mẹ
Người đau xót cực độ
Vì Tội của nhân gian
Can lòng theo ma quỷ
Mà hủy hoại sự sống
Không một chút tình thương
Lương tâm chẳng cắn rứt
Vứt bỏ hết tình người
Của biết bao trẻ thơ
Lơ ngơ chưa biết gì
Có khi là giọt máu
Đau đáu ở trong bụng
Đức Mẹ khụng khịnh khóc
Thương con cái của mình
Tháng năm tháng hoa về
Gần kề bên chúng ta
Hãy cất ca tiếng hát
Vang lên trong sớm chiều
Để “Dâng kính” Mẹ yêu