Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ


Nhớ Mùa Hoa Cũ

Jos Vĩnh, Đồng Hương T.H

Mỗi năm cứ tháng Hoa về,
Nhớ thời niên thiếu lòng nghe rộn ràng.
Mùa đi lại đón mùa sang
Bao năm rồi, vẫn nhớ tràng hoa xưa.
Hái hoa chẳng ngại nắng mưa,

Mâm hoa ngũ sắc, hòa vừa nở tươi.
Kính dâng lên Mẹ Chúa trời,
Hoa mang ý nghĩa quãng đời thơ ngây.
Đóa hoa tàn úa theo ngày,
Tuổi hoa ngây dại, đến nay đâu còn.
Đổi thành sầu muộn héo hon,
Nhớ mùa hoa cũ, Mẹ con thiết tình.