Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ


LÊN VỚI MẸ
Tuyết Mai Texas

Nôn nao lên với Mẹ,
Nhưng Mẹ ơi, chưa khỏe
Xin một chút cầm hơi
Rồi bắt đầu đếm bước

Bước sau theo bước trước
Từng giọt mồ hôi rơi
Chầm chậm tiến lên đồi
Sức nặng đời níu lại.

Đường Thiên Đàng xa ngái
Theo Mẹ con bước lên
Xin giúp con vững bền
Buông bỏ, lòng thanh thoát

Hướng tâm và khao khát
Lên với Mẹ trên cao
Nghe lời Mẹ ngọt ngào
Luôn yêu thương nâng đỡ.