Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ


DÂNG MẸ BÓ HOA

Thy Phương

 

Tháng năm về dâng mẹ bó hoa

Hoa hồng đỏ thắm nét kiêu sa

Tựa máu Thánh Chúa đổ chan hoà

Gai đâm lòng mẹ Ôi! Xót xa

Hoa huệ trắng tinh Mẹ khiết trinh

Không vương không vấn vết tội tình

Nhân đức Mẹ hương thơm ngào ngạt

Toả lan cùng khắp cõi nhân sinh

Mẹ của con tựa đoá hướng dương

Luôn luôn hướng về cõi thiên đường

Cùng đích me: mặt trời công chính

Như làn nắng mới buổi bình minh

Trong đầm lầy nặng bùn tanh

Có bông sen trắng lá xanh xanh

Lá xanh bông trắng chính là Mẹ

Như vầng nhật nguyệt giữa thiên thanh

Hoa cúc vàng chỉ lòng mến Chúa

Mẹ một lòng yêu Chúa hết tình

Vì thương nhân loại mẹ hy sinh

Giêsu con một thập hình chết treo

Mẹ ơi còn một đoá hoa lòng

Dù trong dù đục dù long đong

Con dâng mẹ cuộc đời bể khổ

Có mẹ vỗ về nước mắt khô.