Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ


DÂNG MẸ 
Tuyết Mai Texas

Giờ hẹn Mẹ
Mùa Hoa Tháng Năm
rồi cũng đã đến
Đoàn con cái Mẹ đang quây quần
dưới chân Mẹ rất thánh, rất khoan nhân
Mẹ nhìn con vẫn ánh mắt ấy đã bao lần
Ánh mắt chứa chan tình yêu, ân phúc lộc

Tủi tủi mừng mừng con che mặt khóc
Mẹ ơi con biết Mẹ yêu con nhất trên đời
Mẹ muốn con về trong lòng Chúa Ba Ngôi
Trong ân sủng tình thương ơn tha thứ…

Dâng tiến Mẹ hương trầm đời cô lữ
Như lời kinh tha thiết muốn đăng trình
Cùng Mẹ bước lên cõi thánh thiện đẹp xinh
Xin đổi mới đời con nơi dương thế….

Kính dâng Mẹ ngàn hoa đời dâu bể
Cánh hoa mong manh sớm nở chiều tàn
Hoa cuộc người cũng vội chia tan
Chỉ có Mẹ, Hoa Thiên đàng vĩnh cửu…

Ngọn nến hồng sáng soi niềm vui mới
Niềm vui ơn cứu rỗi rạng ngời
Chúa Kitô nên ánh sáng tuyệt vời
Soi cho con bước về trong ánh sáng….

Lòng con dâng chút tình thơ ngây lắm
Mẹ yêu con, con yêu Mẹ dường bao
Dâng tiến Mẹ vũ khúc các vì sao
Chầu kính Mẹ Nữ Hoàng Thiên Quốc…