Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ


Dâng hoa
sưu tầm

Tháng hoa hạ sáng yêu kiều
Đất trời rực rỡ mỹ miều hoa xinh
Lạy Bà Đức Nữ uy linh
Tôi dâng hoa cả lời kinh nguyện cầu

Bà gương nhân đức nhiệm mầu
Nâng cành hoa trắng cúi đầu tôi thưa
Xin Bà gìn giữ hồn thơ
Trắng trong chớ để vương nhơ bụi trần

Cho tôi yêu sống lặng thầm
Với người, với Chúa chẳng tôn nâng mình
Lạy Bà hoa tím đơn xinh
Tôi dâng lên với ơn xin khiêm nhường

Rực màu ngọn lửa mến thương
Bà ơi hoa đỏ sắc hương nồng nàn
Xin ban lửa mến ngập tràn
Ngày đêm nung nấu chút tâm can này.