Lễ Ðức Maria, Mẹ Thiên Chúa


LỄ MẸ THIÊN CHÚA - Năm Mới Có Mẹ Trong Đời
Lm. Joseph Hùng Lê, CSsR

Vào năm 431, tại thành phố Êphêsô (mà ngày nay thuộc nước Thổ Nhị Kỳ), vang dội những tiếng hoan hô: “Vạn vạn tuế, Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa.” Tín điều đó được Công Đồng Êphêsô công bố để bác bỏ lý thuyết của Nestôriô, một vị linh mục của thành phố Antioch đã trực tiếp phủ nhận tước hiệu Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Ông cho rằng Đức Maria không phải là Mẹ Thiên Chúa (tiếng Hy Lạp gọi là Theotokos), nhưng Đức Maria chỉ là Mẹ Đức Kitô, về con người Đức Kitô (Khristotokos). Vì thế, Công Đồng đã được mở ra do Thánh Cryrillô chủ tọa, đại diện Đức Giáo Hoàng Cêlestinô I, xác nhận Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa thật vì Đức Maria sinh ra Đức Giêsu và Đức Giêsu là Thiên Chúa, cho nên Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa.

Mười lăm thế kỷ sau, năm 1931, để kỷ niệm ngày tuyên bố tín điều Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Đức Giáo Hoàng Piô XI lập lễ kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, ấn định vào ngày 01 tháng 01 hằng năm để cho mọi người hướng về Đức Maria khi bước vào năm mới.

Năm mới có Mẹ trong đời thật quá tuyệt vời, nhưng đó có phải điều bạn đang ước muốn không?

Ngày nay chắc hẳn rất có nhiều người như lạc giáo Nestôriô, cho rằng, Đức Maria, không phải là Mẹ Thiên Chúa và cũng chẳng phải là Mẹ của họ

Người Hồi Giáo, họ phủ nhận Đức Kitô là Thiên Chúa, cho nên Đức Maria, không phải là Mẹ Thiên Chúa mà là Mẹ của Đức Kitô, một vị tiên tri trong số những vị tiên tri khác.

Người tin lành nói chung, họ tin Đức Kitô là Thiên Chúa, nhưng lại không có lòng sùng kính Mẹ Chúa Kitô. Như vậy, Đức Maria đâu có phải là Mẹ của họ.

Còn đối với bạni là người Công Giáo, bạn có xác tín Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa và cũng là Mẹ của bạn không!

Cho dù người ta như Nestôriô đi nữa, phủ nhận Đức Maria không phải là Mẹ Thiên Chúa, nhưng thực tại, Đức Maria vẫn là Mẹ Thiên Chúa, không ai có thể từ khước tước hiệu đó, vì Thánh Kinh và Thánh Truyền đã cung cấp cho ta mọi bằng chứng thiết yếu chứng minh Đức Maria thật là Mẹ Thiên Chúa.

Khởi đầu từ Thánh Kinh, trong giây phúc Truyền Tin, thiên thần Gabrien nói với Đức Maria rằng: “người con mà bà sinh ra sẽ là thánh và được gọi là Con Thiên Chúa” (Lc 1:35).

Khi Đức Maria đi thăm bà chị họ Elisabeth, bà ta được đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Bởi đâu tôi được phúc này là Mẹ Chúa tôi đến thăm tôi” (Lc 1:43).

Thánh Phaolô cũng chứng minh rằng: “Thiên Chúa đã sai Con Một Ngài xuống thế, sinh bởi một người phụ nữ” (Gal 4:4).

Cuối cùng, trong sách Khải Huyền, Thánh Gioan xem thấy một người phụ nữ, có mặt trời vòng quanh, mặt trăng dưới chân, và trên đầu có triều thiên kết bằng 12 ngôi sao. Người phụ nữ đó “sinh ra một người Con Trai. Người Con Trai đó sẽ lấy vương trượng sắc chăn dắt các dân hết thảy” (12:1-5).

Những chứng từ trên điều nói rõ về Đức Maria. Ngay từ đầu Giáo Hội cũng đã tuyên xưng niền tin vào Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Sau này, Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo số 495 cũng xác nhận rằng: “'Được các cuốn Phúc Âm gọi là 'Mẹ Chúa Giêsu' (Ga 2:1; 19:25), Đức Maria đã được hoan hô là 'Mẹ của Chúa tôi' (Lc 1:43) do sức thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, cả trước khi sinh con. Đúng thế, Đấng mà Mẹ cưu mang làm người do Chúa Thánh Thần, và trở thành Con của Mẹ thật sự về xác thịt, cũng chính là Con hằng hữu của Chúa Cha, Ngôi thứ hai của Ba Ngôi Thiên Chúa. Giáo Hội tuyên xưng Đức Mẹ thật là Mẹ của Thiên Chúa. (Theotokos).

Công đồng chung Êphêsô còn tuyên bố rằng: “Nếu ai không tin Đấng Emmanuel là Thiên Chúa thật và Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ Thiên Chúa, kẻ đó bị vạ tuyệt thông.”

Hơn nữa, Đức Maria không chỉ là Mẹ Thiên Chúa, mà còn là Mẹ của Nhân Loại, một Evà mới đem lại sự sống cho nhân loại. Còn ưới mơ nào mà bạn và tôi lại không muốn có được người Mẹ này. Một người Mẹ đã được Thiên Chúa sủng ái, được cất nhắc lên bậc cao trọng phi thường, được đặt vào chỗ cao nhất sau Thiên Chúa, và không còn đủ lời ca tụng nào để làm vinh danh Đức Maria cho cân xứng. Sự cao sang của Đức Maria chạm tới vô biên.

Trong cuốn “Truyện Một Tâm Hồn” của Thánh Nữ Theresa Hài Đồng, Thánh nhân cảm xúc và nói với Mẹ Maria rằng: “con là người có phúc hơn Mẹ, vì con có mẹ là Mẹ Maria. Còn Mẹ không được phúc như con, vì Mẹ không có mẹ giống như Mẹ.”

Cũng như biết bao nhiêu người chạy đến Mẹ Maria, yêu mến Mẹ Maria, học hỏi nơi Mẹ Maria, và Mẹ Maria đã làm cho họ trở nên thành những vị thánh trong Giáo Hội, nhất là được rỗi linh hồn. Như lời Thánh Anphongsô tổ phụ chúng tôi nói rằng: “Con Đức Bà là con nhà Thiên Quốc, Con Đức Mẹ là con Nước Thiên Đàng.”

Vậy, khi bước vào một năm mới, Giáo Hội mừng lễ kính Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa là cho mọi người nhận ra thiên chức và quyền năng của Mẹ Đức Maria cùng thời nhắc nhở mỗi người chúng hãy biết chạy đến với người Mẹ này của mình, với lòng trông cậy, phó thác, yêu mến Mẹ và chính Mẹ sẽ làm cho chúng ta trở nên thánh, trở nên con cái sống đẹp lòng Chúa, lòng Mẹ cho năm mới.

Thật sự không có người mẹ nào mà lại không muốn cho con cái mình được hạnh phúc, được mọi sự tốt đẹp nhất trong cuộc đời. Huống chi đó chính là Mẹ Thiên Chúa, một người Mẹ mà Thiên Chúa đã ban cho quá đầy mọi ơn phúc lạ, mọi vinh quang, và mọi nhân đức. Người Mẹ đó sẽ giúp chúng ta là con cái Mẹ được sống đẹp, sống hạnh phúc như Mẹ.

Happy New Year

Trang nhà

Trang  Mẹ Maria