Lễ Ðức Maria, Mẹ Thiên Chúa


 Con Chúa sinh bởi Người Nữ
Lm. Vũ Khiêm Cung, CMC

Người Việt Nam xưa kia thuộc bộ lạc Bách Việt, sinh sống ở miền Bắc Trung Hoa, sau tràn xuống phía Nam sông Hồng Hà, lập nên bộ Lạc Việt tức là nước Việt Nam ngày nay. Đứng đầu bộ tộc Lạc Việt là Lạc Long Quân (nghĩa là con rồng biển) thuộc họ Hồng Bàng. Lạc Long Quân lấy bà Âu Cơ (là nàng tiên giáng thế), sinh ra 100 người con. Sau này 50 người con theo mẹ lên núi làm rẫy và 50 người con theo cha xuống biển lập nghiệp. Lạc Long Quân phong người con trưởng làm vua nước Văn Lang lấy hiệu là Hùng Vương. Họ Hùng Vương truyền ngôi đến đời thứ 18. Là người Việt Nam, chúng ta thuộc giòng giống Rồng Tiên, ta phải sống sao cho xứng với danh giá của tổ tiên mình.

Trong bài đọc 2 thánh Phao lô nói "Khi đã tới giờ viên mãn, Thiên Chúa sai Con của Ngài sinh ra bởi một phụ nữ" (Gal 4:4). Bà Âu Cơ thuộc hàng tiên giới, tức bởi trời. Nhưng đây chỉ là dã sử mà thôi. Còn Chúa Giê su là ngôi hai Thiên Chúa, có thực chứ không phải dã sử. Ngài sinh ra tại Belem thuộc nước Do Thái cách đây hơn 2000 năm, dưới chế độ luật, để cứu dân khỏi tội, hầu cho người ta được làm dưỡng tử, được làm con (Gal 4:4-5).

Đó là một sự kiện thực trong lịch sử loài người. Vì Mẹ Maria đã sinh ra Chúa Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa làm Người, nên Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Mẹ là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc, vì Người đã cộng tác với Chúa Giêsu trong việc cứu chuộc nhân loại. Nhờ thế, chúng ta được trở lại tình trạng nguyên thủy đã mất do tội lỗi, đó là được làm con Thiên Chúa.

Đức Maria có điạ vị quan trọng trong lịch sử cứu độ. Chức Mẹ Thiên Chúa là một chức vị không thể nào sánh ví, địa vị cao cả trong lịch sử cứu độ. Vì Mẹ là Mẹ Thiên Chúa nên Mẹ được đặc ân Vô Nhiễm nguyên tội và được giữ khỏi mọi tội riêng, được đồng trinh vẹn toàn, là Nữ Vương các thần thánh trên trời, các người lành dưới thế.

Hôm nay toàn thể Giáo Hội long trọng mừng kính lễ Mẹ Thiên Chúa, chúng ta hãy cảm tạ ơn Chúa đã ban cho Mẹ muôn đặc ân cao cả, mà đặc ân cao trọng nhất là được làm Mẹ Thiên Chúa. Theo dã sử, dân tộc Việt Nam đã có một người mẹ hãnh diện là con trời, thì hôm nay sống trong lịch sử cứu độ Kitô giáo, chúng ta hãnh diện có Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng ta. Hãy noi gương Mẹ Maria sống xứng đáng muôn ơn lành Chúa và Mẹ đã ban cho chúng ta.

Trang nhà

Trang  Mẹ Maria