Lễ Ðức Maria, Mẹ Thiên Chúa


Hãy đến với Mẹ
Sưu tầm

Chúng ta hãy nhìn lên Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa và đặt năm mới vừa bắt đầu dưới dấu hiệu tình mẫu tử của Mẹ, xin Mẹ trải rộng tình thương ôm ấp tất cả mọi người chúng con, đặt chúng con dưới sự bảo vệ của Mẹ trong suốt năm mới này.

Suy niệm về tình mẫu tử của Mẹ, Giáo Hội mời gọi chúng ta trở về bên Mẹ tại nơi Chúa sinh ra, nhìn ngắm và bắt chước thái độ sống của Mẹ trước mầu nhiệm Con Thiên Chúa Nhập Thể để cứu rỗi con người.

Với thành tâm thiện chí, chúng ta noi gương các mục tử đến chiêm ngắm mầu nhiệm của Con Thiên Chúa làm người sống giữa chúng ta, Ngài sinh ra bởi người nữ đồng trinh, tuân hành những luật lệ của một dân tộc, sống nếp sống bình thường của con người, lớn lên trong khung cảnh gia đình. Các mục tử đã không hiểu gì về mầu nhiệm Con Thiên Chúa làm người vừa mới được thiên thần Chúa loan báo cho họ, song họ đã vâng phục lời loan báo này và đến thờ lạy, suy phục trước mầu nhiệm. Phúc âm theo thánh Luca kể tiếp: “Sau khi đã gặp thấy con trẻ và Mẹ Maria, thánh Giuse như đã được loan báo, các mục tử hân hoan ra về và không ngừng dâng lời chúc tụng Thiên Chúa”.

Thử hỏi chúng ta có được thái độ sống như vậy hay không? Mầu nhiệm Thiên Chúa Nhập Thể đã được loan báo cho chúng ta và chính chúng ta trong thời gian qua chắc chắn cũng đã được chiêm ngưỡng những giây phút của ân sủng tác động trong chính cuộc đời mình, đã được chiêm ngưỡng và cảm nghiệm được sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời, mặc dầu chúng ta không hiểu được gì nhiều về mầu nhiệm Thiên Chúa được tỏ bày cho chúng ta, nhưng chúng ta có được tâm hồn vâng phục kính tin đón nhận mầu nhiệm như các mục tử ngày xưa hay không?

Hiện diện trước mầu nhiệm Con Thiên Chúa làm người, chúng ta còn có thể nhìn ngắm và noi gương sống của Mẹ Maria. Như các mục đồng, Mẹ Maria đã không hiểu nhiều về mầu nhiệm mà chính Mẹ đã được Thiên Chúa mời gọi cộng tác vào đó, nhưng Mẹ không kiêu ngạo đóng kín tâm hồn mình, cũng không thách thức Thiên Chúa đòi buộc Ngài giải thích tường tận. Mẹ khiêm tốn hiện diện với mầu nhiệm đang xảy ra trong cuộc đời Mẹ, Mẹ lưu giữ mọi sự và hằng suy niệm trong lòng.

Tình thương, lòng khiêm tốn và sự sẵn sàng cộng tác với chương trình của Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, đó là điều mà chúng ta những đồ đệ của Chúa Giêsu được mời gọi học lấy nơi Mẹ trong ngày lễ mừng kính Mẹ là Mẹ Thiên Chúa hôm nay, khởi đầu một giai đoạn mới, thời gian mới, một năm mới.

Lạy Mẹ Maria, chúng con cám ơn Mẹ đã chấp nhận cộng tác vào chương trình của Thiên Chúa để chúng con có một Đấng Cứu Chuộc. Chúng con khâm phục thái độ của Mẹ trước mầu nhiệm Con Thiên Chúa Nhập Thể, chúng con muốn noi gương sống như Mẹ, muốn khiêm tốn cộng tác vào chương trình hành động của Thiên Chúa trong lịch sử nhân loại, xin Mẹ giúp chúng con được nhìn thấy những kỳ công Thiên Chúa đã và còn đang thực hiện trong đời sống chúng con và không ngừng suy niệm những kỳ công đó với niềm yêu mến, cảm tạ Thiên Chúa như Mẹ. Amen.

 

Trang nhà

Trang  Mẹ Maria