Đức Mẹ Sầu Bi - 15/09


Thỉnh Nguyện Thư gửi khắp thế giới kêu gọi đồng lòng
xin Đức Thánh Cha Biển Đức XVI tuyên bố Tín Điều Thánh Mẫu thứ năm
 về vai trò Mẹ Đồng Công

Quí Vị Hồng Y và Giám Mục thân mến,

Vào Tháng Năm 2005, chúng tôi, những hồng y đồng bảo trợ viên, đã đỡ đầu cho một cuộc hội nghị Thánh Mẫu Học được triệu tập tại đền thánh thuận hợp Fatima ở Bồ Đào Nha về chủ đề liên quan tới việc hợp tác của Đức Trinh Nữ Maria trong công việc Cứu Chuộc nhân loại.

Sau những bài trình bày về thần học sâu rộng của một số quan trọng các vị hồng y, giám mục và thần học gia,  chúng tôi đã đúc kết hội nghị này bằng việc viết một votum – thỉnhnguyện thư lên Đức Thánh Cha là Giáo Hoàng Biển Đức XVI, bản thỉnh nguyện thư này như sau:

Tâu Đức Thánh Cha Biển Đức XVI,

Để thực hiện nỗ lực làm gia tăng sứ vụ đại kết của Giáo Hội cũng như để loan báo Phúc Âm của Chúa Giêsu Kitô một cách trọn vẹn, chúng con, những hồng y và giám mục ký tên dưới đây đã họp nhau ở Đền Thánh Mẫu thuận lợi Fatima (3-7/5/2005), xin được bày tỏ cùng Đức Thánh Cha niềm hy vọng và ước mong đồng lòng của chúng con về việc xin Đức Giáo Hoàng long trọng công bố tín lý của Giáo Hội về Rất Thánh Maria như là Người Mẹ Thiêng Liêng của toàn thể nhân loại, Vị Đồng Công với Chúa Giêsu Cứu Chuộc, Vị Trung Gian mọi ân sủng cùng với Chúa Giêsu là Trung Gian duy nhất, và là Vị Cầu Bầu cùng Chúa Giêsu Kitô cho nhân  loại.

Trong một thời điểm lẫn lộn trầm trọng giữa nhiều cơ chế về giáo hội khác nhau của Kitô Giáo cũng như ở cả thành phần  dân  chúng ngoài Kitô Giáo liên quan tới tín lý Thánh Mẫu này, chúng con tin rằng đây là thời điệm thuận lợi để long trọng minh định về giáo huấn liên tục của Giáo Hội liên  quan tới Người Mẹ của Đấng Cứu Chuộc cùng với vai trò cộng tác đặc thù của Mẹ (x Hiến  Chế Ánh Sáng Muôn Dân, 61) trong công cuộc Cứu Chuộc, cũng như các vai trò sau đó của Mẹ về việc phân phát ân sủng và chuyển cầu cho gia đình nhân loại.

Tâu Đức Thánh Cha, thật là quan trọng để làm sao cho thành phần dân chúng thuộc những truyền thống tôn giáo khác có được sự minh bạch ở tầm mức cao nhất của niềm tin tưởng đích thực về tín lý chúng ta có thể thực hiện, mà Giáo Hội Công Giáo cần phải phân biệt một cách chính yếu giữa vai trò duy nhất của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc thần linh và nhân trần của thế giới, và việc tham dự đặc thù về phía con người mặc dù phụ thuộc và tùy thuộc của Mẹ Chúa Kitô trong công cuộc Cứu Chuộc cao cả.

Thế nên, tâu Đức Thánh Cha, bằng sự tuân phục và lòng trọng kính theo tình con thảo, chúng con muốn trình lên Đức Thánh Cha bản thỉnh nguyện thư với niềm hy vọng liên kết là Đức Thánh Cha định tín Vị Trinh Mẫu của Thiên Chúa là Mẹ thiêng liêng của tất cả mọi dân nước nơi ba vai trò từ mẫu của Mẹ, vai trò Đồng Công Cứu Chuộc, Trung Gian mọi ân sủng và Trạng Sư, như là một biểu hiệu tối hậu cho việc làm sáng tỏ về tín lý để phục vụ anh chị em Kitô hữu và ngoài Kitô hữu của chúng ta, những người chưa hiệp thông với Rôma, cũng như với niềm hy vọng là giúp cho Dân  Chúa hiểu biết và cảm nhận sâu xa hơn tín lý được mạc khải liên quan tới Người Mẹ của Đấng Cứu Thế trong thời điểm mở màn cho đệ tam thiên kỷ Kitô Giáo.

Bởi vậy, chúng con xin đệ thỉnh nguyện thư này kèm theo một công thức khả dĩ duy nhất về khoản tín lý Thánh Mẫu mà chúng con, nếu đẹp lòng Chúa, nguyện cầu để được Đức Thánh Cha long trọng định tín:

Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc của con người, đã ban cho loài người từ Cây Thánh Giá người mẹ Maria của Người để làm Mẹ thiêng liêng của tất cả mọi dân tộc, Vị Đồng Công cứu chuộc, vị tùy vào và cùng với Con  mình đã hợp tác vào việc Cứu Chuộc tất cả mọi người; Vị Trung Gian tất cả mọi ân sủng, vị với tư cách làm Mẹ mang lại cho chúng ta những tặng ân của sự sống trường sinh; và là Trạng Sư, vị chuyển những lời nguyện cầu của chúng ta lên Con của Mẹ. 

Vào ngày 7 tháng 6 năm 2006, người anh em của chúng ta là ĐHY Telesphore Toppo đã đệ trình bản thỉnh nguyện thư trên đây bằng tiếng Latinh lên Đức Thánh Cha thay cho tất cả mọi hồng y và giám mục tham dự Hội Nghị Fatima 2005, cùng với bản acta - biên bản được hội nghị này phổ biến. Đức Thánh Cha đã nhận bản thỉnh nguyện thư  tập biên bản với lòng biết ơn sâu xa và bày tỏ ý định kỹ lưỡng xem xét tập biên bản ấy.

Giờ đây chúng tôi viết cho chư huynh, hồng y và giám mục để thông báo với chư huynh về thỉnh nguyện thư xin long trọng định tín Đức Mẹ là Người Mẹ Thiêng Liêng của nhân loại cùng với các vai trò thiết yếu làm mẹ này, và trân trọng yêu cầu chư huynh cứu xét tới việc chư huynh có thể tỏ ra sẵn sàng đồng ý với bức thỉnh nguyện thư đệ trình Đức Thánh Cha đây. Chúng tôi đính kèm nguyên bản thỉnh nguyện thư bằng tiếng Latinh để chư huynh coi, và nếu chư huynh cảm thấy được Đức Mẹ thúc đẩy, chư huynh có thể tự nguyện ký và gửi nó đến cho Đức Thánh Cha.

Một điều chắc chắn là, nếu Đức Thánh Cha muốn tiến hành điều yêu cầu này thì bất cứ một công thức định tín nào cũng được chứ không cần phải theo công thức được kèm theo trong bản thỉnh nguyện thư, hoàn toàn tùy đặc sủng của ngài với tư cách là Vị Thừa Kế Thánh Phêrô. Cũng cần phải ghi nhận là trên 15 năm qua, có hơn 500 vị giám mục đã gửi điều yêu cầu về việc long trọng định tín này cho Tòa Thánh, cùng với khoảng 7 triệu thỉnh nguyện từ thành phần tín hữu trên khắp thế giới. 

Chúng tôi xin cám ơn chư huynh về việc chư huynh chú tâm nguyện cầu đến điều yêu cầu này vì Đức Mẹ là Mẹ của Giáo Hội và là Nữ Vương Các Thánh Tông Đồ. Chớ gì Mẹ hướng dẫn chư huynh trong việc chư huynh nhận thức vấn đề này đến với đức khôn ngoan của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc thần linh của chúng ta, nhờ Chúa Thánh Linh huấn dụ, để tất cả đạt đến việc hoàn thành ý muốn trọn hảo của Cha Trên Trời.

Thân ái nguyện chúc tốt đẹp nhất trong Chúa Giêsu và Mẹ Maria.

 

Telesphore Cardinal Toppo, ĐTGM Ranchi, Ấn Độ; Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Ấn Độ
Luis Cardinal Aponte Martínez, TGM Hưu Trí San Juan, Puerto Rico
Varkey Cardinal Vithayathil, TGM Emakulam-Angamaly, Ấn Độ
Riccardo Cardinal Vidal, TGM Cebu Phi Luật Tân
Ernesto Cardinal Corrippio Ahumada, Giáo Chủ Hưu Trí Mễ Tây Cơ

Các vị đồng bảo trợ Hồng Y của Hội Nghị Fatima về Thánh Mẫu Đồng Công

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL,
chuyển dịch theo tín liệu của mạng điện toán toàn cầu